Verwachtingen bij debat Eerste Kamer over de WAB

0
649

Op maandag 20 mei debatteert de Eerste Kamer over de Wet Arbeidsmarkt in balans.

Hoe kijken stakeholders uit de flexbranche naar dit debat en wat verwachten zij ervan?

Jurriën Koops, algemeen directeur ABU
“Wij verwachten een scherpe discussie in de Eerste Kamer,” zegt Koops namens de ABU. “Dat is ook goed, want er is veel kritiek op het wetsvoorstel. Het is belangrijk dat de Eerste Kamer er grondig naar kijkt. Wij verwachten geen fundamentele veranderingen. Wij verwachten geen uitstel, hoewel dat wel goed zou zijn als je kijkt naar wat er verder nog op de rol staat: het advies van de Commissie Borstlap over de arbeidsmarkt en de evaluatie van het uitzendregime. Al met al verwachten wij dus dat de politieke druk om deze wet aan te nemen het gaat winnen van de inhoud.”

Cor de Koeijer, jurist en cao-onderhandelaar, werkzaam bij de NBBU
“Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet verwerpt, hopen wij dat er een uitstel komt voor het invoeren van de WAB,” aldus De Koeijer namens de NBBU.

Bob Weghorst, directeur payrolling bij Persoonality/Timing
“Ik zie het debat als symboolpolitiek,” verklaart Weghorst. “de Wab is ‘oud denken’ vanuit het achterhaalde systeem van vast & flex; Nederland wordt minder competitief en de echte problemen op de arbeidsmarkt worden niet aangepakt, maar doorgeschoven. Ik verwacht dat de minister een ‘ogenschijnlijk’ pittig debat tegemoet gaat, maar dat de senaat uiteindelijk toch mee gaat onder de politieke druk. Tegen beter weten in hoop ik nog steeds een beetje dat de senaat gaat doen waarvoor ze zijn aangesteld…
In hoofdlijnen verwacht ik twee belangrijke aanpassingen:
– een uitstel op de payroll-pensioen-paragraaf van 1 jaar; tot 1-1-2021
– een oplossing voor het ‘migratieprobleem’ (overgenomen uitzendkrachten bij wisseling uitzend-werkgever).”

Dominique Hermans, algemeen directeur Randstad Nederland en Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland
“De WAB biedt geen adequaat antwoord op de uitdagingen op de arbeidsmarkt en kan grote, ongewenste gevolgen hebben. Het ontbreekt aan een duidelijke, onderliggende en samenhangende visie, met aandacht voor ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en globalisering. De regering heeft de Commissie Regulering van werk aan het werk gezet om hierover na te denken, maar die komt pas eind 2019 met een eerste verkenning. En dan treedt de WAB al bijna in werking. Onze oproep aan kabinet en Eerste Kamer is dan ook: wacht tot de commissie haar werk heeft gedaan. En kom dan met een integrale aanpak van de arbeidsmarkt van vandaag – én van morgen.” Lees meer

Hendarin Mouselli, VRF Advocaten, gespecialiseerd in flexibele arbeid
“Wij zijn internationaal een gidsland wat betreft wetgeving voor flexibele arbeid en worden in dat opzicht met veel interesse gevolgd door de International Labour Organization (ILO), die dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert,” zegt Mouselli. “Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) vrees ik dat wij die positie verliezen, doordat in de Wab een integrale visie op de flexmarkt ontbreekt en flexwerk duurder wordt gemaakt.”

Bron: FlexNieuws, 20 mei 2019

Zie ook:
Column Bob Weghorst: Payroll verdwijnt helemaal onder de WAB
Column Paul Haarhuis: Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt concurrentiepositie uit balans
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB); hoe staat het ervoor?