"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Compliance

‘De WTTA komt eraan, zorg dat je gebruik kunt maken van het overgangsrecht’

Per 1 januari 2026 geldt volgens de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) een inleenverbod voor alle intermediairs die niet officieel zijn toegelaten tot de markt. Patrick Tom (Bureau Cicero) doet een dringend beroep op hen: “Zorg dat je tijdig SNA-gecertificeerd bent en meld je op tijd aan.” Dan weet je zeker dat je niet na 1 januari 2026 de deuren hoeft te sluiten. [Lees meer …]

Feestdagen, hoe zit het met de uitbetaling?

Het is december en dus komen er weer feestdagen aan. Dit jaar valt eerste kerstdag op maandag en tweede kerstdag op dinsdag. Doordeweekse dagen waarop mogelijk het loon van uitzendkrachten moet worden doorbetaald. Hoe zijn de regels? Linda Bol, inspecteur bij Bureau Cicero, zet het op een rij. [Lees meer …]

Wet bescherming klokkenluiders: belangrijkste wijzigingen

De Wet Bescherming klokkenluiders is vanaf 17 december 2023 van toepassing op werkgevers vanaf 50 werkzame mensen. Daarbij tellen uitzendkrachten, stagiairs, zzp’ers en gedetacheerden onder de nieuwe wet ook mee, er zullen dus meer bedrijven onder de werking van de Wet Bescherming klokkenluiders gaan vallen. Uitzendkrachten zullen ook twee keer meetellen, namelijk voor de organisatie waar ze naar zijn uitgezonden en voor het uitzendbureau waar zij in dienst zijn. [Lees meer …]

1 2 3
> Andere categorieën