"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Welke rechten heeft de payrollkracht?

Hendarin Mouselli
Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) is een van de auteurs van dit blog.

In het tijdperk vóór de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) was er juridisch geen verschil tussen een uitzendkracht en een payrollkracht. De Wab heeft hier verandering in gebracht.

Na ruim een jaar nieuwe wetgeving op dit gebied is er veel veranderd in uitzend- en payrollland.

Bureau Cicero publiceert een drieluik over payrolling. In het tweede blog en podcast uit deze serie wordt stilgestaan bij het verschil in rechten tussen de uitzendkracht, de payrollkracht en de werknemer die rechtstreeks in dienst is van de opdrachtgever.

Rechten payrollkracht: gelijke behandeling
Wanneer eenmaal sprake is van payrolling, heeft de payrollkracht sinds 1 januari 2020 ex artikel 8a Waadi recht op gelijke behandeling. Dit betekent concreet dat de payrollkracht recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (opdrachtgever). Daarnaast heeft de payrollkracht sinds 1 januari 2021 recht op een adequate pensioenregeling.

Wat betekent de gelijke behandeling bij payrollkrachten in vergelijking met de rechten van uitzendkrachten en werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever? In een overzicht worden de verschillen en overeenkomsten geschetst. Tijdens de bijbehorende podcast wordt ingaan op de nuances die bij dit overzicht horen. Juist die nuances kunnen in een concrete situatie het verschil maken.

Lees meer in dit blog van Bureau Cicero


Voor welke keuzes staat een opdrachtgever?
Er kunnen talloze redenen zijn om voor een bepaald model van tijdelijke inzet van flexwerkers te kiezen, die per bedrijf en naar gelang omstandigheden kunnen verschillen. Redenen zijn bijvoorbeeld:

Omvang van het werk, is er bijv. sprake van seizoensarbeid of piek/ziek;
Duur van het project; kort of lang;
Vervangbaarheid van de medewerker;
Complexiteit van het werk;
Soort functie; afbreukrisico, schaarste;
Fluctuaties binnen het project;
Capaciteit van de onderneming om zelf de juiste mensen te werven.

Wat dient de opdrachtgever zich hierbij te realiseren?
Lees meer

Bekijk op 27 mei een webinar over payrolling.

Bron: Bureau Cicero

Lees ook
Wie is de payrollkracht? Wetgeving en vragen in de praktijk
Invoering Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven, een terugblik
StiPP pensioen – aanpassing verplichtstelling payroll en intra-concern uitzenden

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.