"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

arbeidsrecht - Bekijk alle berichten

In de wet
Hof van Justitie EU bepaalt dat tijdelijkheid essentieel element van uitzendarbeid is

Het Hof van Justitie van de EU heeft onlangs bepaald dat een werknemer die permanent bij een ander bedrijf te werk is gesteld, niet onder de bescherming van de Uitzendrichtlijn valt. In ons arbeidsrecht wordt niet de eis gesteld dat uitzendwerk tijdelijk moet zijn. De uitspraak van het Hof van Justitie van de EU kan gevolgen hebben voor uitzendkrachten in Nederland, waar de Uitzendrichtlijn voornamelijk is geïmplementeerd in de Waadi. [Lees meer …]

In de branche
Hoge Raad: Als de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt, eindigt uitzendovereenkomst van uitzendwerknemer van rechtswege

In de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten is – als onderdeel van het uitzendbeding – een fictie opgenomen. De Hoge Raad heeft op 17 maart 2023 geoordeeld dat deze fictie in strijd is met de wet. De HR besliste dat een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst tussen het uitzendbureau en de werknemer wordt geacht met onmiddellijke ingang te zijn geëindigd op verzoek van de inlener wanneer de werknemer zich ziekmeldt, niet rechtsgeldig is. Nog voor deze HR-uitspraak hebben sociale partners al afgesproken de fictie per 1 juli 2023 uit de cao’s voor uitzendkrachten te verwijderen. [Lees meer …]

1 2 14