"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hof past belemmeringsverbod Waadi ambtshalve toe

De Waadi is het meest besproken onderwerp in de serie blogs van Wilfred Groustra en Koen van Randwijk van Unger Nolet Advocaten. Ditmaal past het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch het belemmeringsverbod in de Waadi ambtshalve toe, zonder dat een van de partijen daarom vraagt. De arbeidsrechtadvocaten lichten de betekenis hiervan toe.

Feiten

Deze zaak betrof een accountmanager/projectleider regio Zuid van de Oranjegroep. Uit hoofde van zijn dienstverband heeft deze arbeidskracht ook werkzaamheden voor een ander bedrijf verricht. Op een gegeven moment heeft de arbeidskracht de arbeidsovereenkomst met de Oranjegroep opgezegd en is toen voor een uitzendbureau gaan werken. Dit uitzendbureau stelde hem ter beschikking aan dat andere bedrijf waar hij eerder uit hoofde van zijn dienstverband bij Oranjegroep werkzaamheden voor heeft verricht. De Oranjegroep stelt dat de arbeidskracht het relatie- en concurrentiebeding heeft overtreden. De rechtbank gaf Oranjegroep gelijk. De arbeidskracht ging daarom in hoger beroep.

Oordeel Gerechtshof

Het hof heeft in een tussenarrest een mondelinge behandeling bevolen om inlichtingen over het belemmeringsverbod ex artikel 9a Waadi van partijen te krijgen. Oranjegroep is van mening dat het hof daarmee buiten de rechtsstrijd treedt. De arbeidskracht heeft namelijk geen beroep op het verbod gedaan. Het hof oordeelt dat dit klopt, maar dat hij toch op grond van dwingendrechtelijk Unierecht gehouden is om het belemmeringsverbod ambtshalve toe te passen. Het hof overweegt vervolgens dat de arbeidskracht aan een bedrijf ter beschikking is gesteld. Het belemmeringsverbod is van toepassing op alle terbeschikkingstellingen. Hierbij is de juridische kwalificatie en de vorm van de terbeschikkingstelling niet doorslaggevend.

Het hof oordeelt dat alleen het relatiebeding op grond van het belemmeringsverbod nietig is. Het verbod van art. 9a Waadi verbiedt immers alleen belemmeringen bij het in dienst treden bij een inlener. Een concurrentiebeding valt niet onder dit verbod. De arbeidskracht moet dan ook geen boete voor overtreding van het concurrentiebeding aan Oranjegroep betalen. De boete heeft het hof echter gematigd.

Betekenis arrest

Dit arrest is interessant om twee redenen. Ten eerste is het interessant omdat het hof het belemmeringsverbod van de Waadi ambtshalve toepast. Ter beschikking gestelde arbeidskrachten hoeven dus niet een beroep op het verbod te doen om de bescherming ervan te genieten. Dit is goed om als uitzendbureau en arbeidskracht te beseffen: de Waadi geldt van rechtswege.

Ten tweede past het hof het verbod vrij streng toe. Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om voor een bepaalde tijd op een bepaald gebied werkzaam te zijn. Een concurrentiebeding belemmert de arbeidskracht niet als zodanig om in dienst te treden bij het uitzendbureau. De arbeidskracht zat dus fout, genoot in dit geval geen bescherming van art. 9a Waadi en dat leverde de (gematigde) contractuele boete op wegens overtreding van het concurrentiebeding.

Dit artikel is geschreven door Wilfred Groustra en Koen van Randwijk van Unger Nolet Advocaten.

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *