"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gerechtshof: tijd verplicht aanwezig voor aanvang dienst is betaalde werktijd

Het gerechtshof Den Haag deed begin deze maand uitspraak over de vraag of de eerste tien minuten die de werknemer vóór aanvang van zijn dienst aanwezig moet zijn gelden als betaalde werktijd. Het hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord.

Geschil

In de zaak vorderde een werknemer van een callcenter loon in verband met de tien minuten die hij aanwezig diende te zijn, voor aanvang van de werktijd. Deze verplichting bleek uit de Planningsregels waaraan de werknemer gebonden was op grond van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer diende eerder aanwezig te zijn, zodat hij om klokslag 09:00 uur kon starten met het aannemen van telefoontjes. Die tien minuten moest hij gebruiken voor het opstarten van in ieder geval vier programma’s.

Het gerechtshof oordeelde dat die tien minuten voor aanvang van de dienst uitbetaald moeten worden.

Tijd aan eigen zaken besteden

Het callcenter (werkgever) voerde aan dat het niet daadwerkelijk tien minuten kost om op te starten. Daarmee zouden de tien minuten geen arbeid betreffen. Hier stemde het hof niet mee in. Het hof benoemde dat een werknemer, door tien minuten eerder aanwezig te zijn, beperkt is in zijn mogelijkheden om zijn tijd aan eigen zaken te besteden. Dat niet de volledige tien minuten gebruikt hoeven te worden voor het opstarten, doet daar niet aan af.

Geen vrijblijvend advies

Ook zou de werkgever niet controleren of de werknemer daadwerkelijk tien minuten van tevoren aanwezig was. Toch werd er van de werknemers verwacht om tien minuten van tevoren aanwezig te zijn. Dat bleek uit een mail van de Business Unit Manager.

Dat er geen controle plaatsvindt en dat er geen sanctie volgt wanneer een werknemer een aantal minuten te laat is, betekent niet dat die minuten niet betaald dienen te worden, oordeelde het hof. Bovendien werd het op tijd “in de lijn gaan” wel gecontroleerd. Wanneer werknemers meerdere malen niet stipt om 09:00 hun lijn openden, werden zij hierop aangesproken. Dit duidt er volgens het hof op dat de tien-minutenregel geen vrijblijvend advies was.

De werknemer werd daarmee in het gelijk gesteld. De eerste tien minuten, die de werknemer voor aanvang van zijn dienst aanwezig moet zijn, gelden als betaalde werktijd. Hiermee is de werkgever gehouden tot uitbetaling van die minuten.

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2023:738

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.