"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Bestuurders uitzendbureau krijgen forse rekening van SNCU

De rechtbank van Den Haag heeft drie bestuurders van twee uitzendbureaus persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het niet naleven van cao-afspraken en legde hen een boete op van 1 miljoen euro. Wilfred Groustra (foto) en Koen van Randwijk van Unger Nolet Advocaten leggen uit wat deze uitspraak betekent.

In deze zaak moest de rechtbank Den Haag zich buigen over de vraag of de bestuurders van twee uitzendbureaus persoonlijk aansprakelijk zijn voor het feit dat de bureaus niet aan hun caoverplichtingen hebben voldaan en het SNCUonderzoek/verhaal hebben gefrustreerd.

Wat zijn de feiten?

Drie personen hebben achtereenvolgens twee uitzendbureaus, beide bv’s, opgericht en waren daarvan ook de bestuurder. Alle drie waren op een moment de enige bestuurder van het eerste uitzendbureau.

Eind 2019 kondigde de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) bij het eerste uitzendbureau (‘uitzendbureau 1’) aan een onderzoek te gaan uitvoeren op naleving van de cao voor uitzendkrachten. SNCU vroeg daartoe stukken op. Aan dat verzoek heeft het uitzendbureau met de nodige vertraging en pas na ingebrekestelling voldaan. 

In het uiteindelijke onderzoek worden meerdere cao-overtredingen geconstateerd. SNCU heeft het uitzendbureau vervolgens aansprakelijk gesteld voor de overtredingen. De SNCU maakt daarbij ook aanspraak op een vergoeding van €100.000,- voor eigen kosten. Na een periode van onderhandelingen over het schadebedrag, is uitzendbureau 1 per eind 2021 ontbonden.

Bij het tweede uitzendbureau (‘uitzendbureau 2’), dat een paar jaar eerder dan het eerste was opgericht, gebeurde ongeveer hetzelfde. SNCU heeft de bestuurders in privé, de stichting en het tweede uitzendbureau op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld en gedagvaard. In totaal wordt circa €1 miljoen gevorderd, waaronder €100.000,- vergoeding voor de kosten van SNCU.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat een (oud-)bestuurder van een bv in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de bv. Dit is anders wanneer sprake is van bewuste benadeling van een schuldeiser van de vennootschap, door niet te betalen of voor de vordering verhaalsmogelijkheden te frustreren.

De bestuurder kan in dat geval naast de vennootschap persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld op grond van een onrechtmatige daad. De bestuurder moet namens de vennootschap hebben gehandeld of hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Hetzelfde geldt voor bestuurders die via een stichting de vennootschap besturen.

Met betrekking tot uitzendbureau 1 oordeelt de rechtbank dat alle drie de voormalige bestuurders hoofdelijk en privé aansprakelijk zijn voor de vorderingen van SNCU. Een van de bestuurders was op het eind de feitelijke bestuurder van het uitzendbureau.

Met betrekking tot uitzendbureau 2 stelt de rechtbank de stichting en een van de voormalige bestuurders als indirect bestuurder van het uitzendbureau hoofdelijk en in privé aansprakelijk. De gevorderde bedragen acht de rechtbank voldoende onderbouwd en wijst deze toe, bij elkaar dus ruim €1 miljoen!

Betekenis van de uitspraak

De SNCU heeft al eerder met succes procedures tegen bestuurders van uitzendbureaus gevoerd. Deze uitspraak kan aan de lijst met successen worden toegevoegd. Het toont maar weer eens hoe belangrijk het is aan de cao-verplichtingen te voldoen.

En vooral: als SNCU daar een onderzoek naar doet dat heel serieus te nemen en daar adequaat medewerking aan te verlenen. Door dat niet te doen en er te proberen onderuit te komen, kwam het de (oud)bestuurders op persoonlijke aansprakelijkheid te staan.

De rechtbank is dan (terecht) niet zuinig met de toegewezen bedragen – tot en met de vergoeding van €100.000 aan de SNCU aan toe. Die vergoeding zien we inmiddels vaak terug in dit soort verhaalsvorderingen; ook een bedrag om rekening mee te houden!

 

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *