"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SNCU wint bij Hoge Raad zaak bestuurdersaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken in een zaak die de SNCU had aangespannen tegen de bestuurder van een uitzendonderneming. De SNCU kreeg gelijk, en de bestuurder is persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade.

Met dit arrest van de Hoge Raad komt het langst lopende dossier en de langst lopende juridische procedure van de SNCU ten einde. De eerste dagvaarding dateert namelijk al uit 2008.


Lees ook de column van advocaat Bas Hengstmengel, SNCU, over de aanpak van malafide bestuurders.


Schadevergoeding
Het betreft een erg kort arrest, waarin de Hoge Raad eenvoudig aansluit bij de overwegingen van het Hof en bij de conclusie van de advocaat-generaal en daar geen eigen overwegingen meer aan toevoegt.

Eerste zaak paritaire CAO-handhavingsorganisatie
In deze zaak procedeerde de SNCU tegen de onderneming Tido Vesta. Nadien is de onderneming in hoger beroep (bij het Hof Den Haag) en in cassatie (bij de Hoge Raad) gegaan. In elk van deze instanties heeft de SNCU gelijk gekregen. Het arrest van de Hoge Raad uit 2014 staat hier. Dit arrest was ook al een bijzonder arrest, omdat het eerste arrest van de Hoge Raad was in een zaak van een paritaire CAO-handhavingsorganisatie in Nederland (en waarschijnlijk in heel Europa en daarbuiten). Dit was een belangrijke mijlpaal voor de SNCU en andere paritaire handhavers, omdat het de bevoegdheid van dergelijke organisaties onderstreepte. Omdat (volledige) nabetaling aan uitzendkrachten uitbleef, is de SNCU een bestuurdersaansprakelijkheidszaak begonnen. Na een veroordeling is de ondernemer ook in deze zaak in hoger beroep en in cassatie gegaan, tevergeefs. Wat dus niet geldt voor de ondernemer, geldt wel voor de SNCU: de aanhouder wint.

Voorgeschiedenis van deze complexe zaak
– Vonnis kantonrechter, SNCU tegen Tido Vesta: 2010 (tussenvonnis 2009) (niet gepubliceerd)
Hoger beroep door Tido Vesta bij Hof Den Haag: 2013
Arrest in cassatie (Hoge Raad) door Tido Vesta: 2014
Vonnis kantonrechter, SNCU tegen bestuurder: 2017
Arrest in hoger beroep door bestuurder: 2019
Arrest in cassatie door bestuurder: 2020

Het bedrag dat de bestuurder aan de SNCU moet betalen bedraagt:
– € 679.214,- aan niet nabetaald loon (zie uitspraak
– € 9.002,34 aan kostenveroordeling door de Hoge Raad (2020, cassatie)
Subtotaal: € 688.216,34

In totaal draait de onderneming/bestuurder op voor 1 mln euro
Alle zaken bij elkaar opgeteld, heeft het hele dossier de onderneming/bestuurder tenminste € 903.184,84 gekost, zo meldt de SNCU, nog los van advocaatkosten en zo’n € 20.000,- aan griffiegeld en overige kosten in zes instanties, wat leidt tot ruim een miljoen euro.”

De SNCU voert regelmatig rechtszaken tegen bestuurders van uitzendondernemingen. Bestuurders die weigeren om uitzendkrachten na te betalen of die door malafide bedrijfsbeëindigingen medewerking aan een SNCU-onderzoek weigeren, worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade.

Bron: SNCU, 8 februari 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.