"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Over Joyce Snijder

Joyce Snijder is Partner bij Legaltree en Advocaat arbeidsrecht en flexibele arbeidsrelaties.

Joyce Snijder realiseert graag oplossingen op strategische niveau en leid complexe zaken in juiste banen. In haar praktijk adviseert ze onder meer over de inzet van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers, arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht, in- en outsourcing, privacy binnen de arbeidsrelatie, medezeggenschapsrecht en cao-problematiek.

In de branche
Hoge Raad: Als de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt, eindigt uitzendovereenkomst van uitzendwerknemer van rechtswege

In de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten is – als onderdeel van het uitzendbeding – een fictie opgenomen. De Hoge Raad heeft op 17 maart 2023 geoordeeld dat deze fictie in strijd is met de wet. De HR besliste dat een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst tussen het uitzendbureau en de werknemer wordt geacht met onmiddellijke ingang te zijn geëindigd op verzoek van de inlener wanneer de werknemer zich ziekmeldt, niet rechtsgeldig is. Nog voor deze HR-uitspraak hebben sociale partners al afgesproken de fictie per 1 juli 2023 uit de cao’s voor uitzendkrachten te verwijderen. [Lees meer …]