"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Zorgeloos navigeren door de Wtta: zo doe je dat!

Het is niets nieuws dat de flexbranche continu verandert. Dat brengt niet alleen mogelijkheden, maar ook uitdagingen met zich mee. Want hoe ga je met die steeds veranderende regels om?

Dit artikel is geschreven door DIRECT Payrolling & Staffing

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) is zo’n wet met grote impact en complexiteit. Met alles wat erbij komt kijken, is een steuntje in de rug geen overbodige luxe. In dit artikel reiken we je handvatten aan hoe jij zorgeloos het nieuwe stelsel instroomt!

Dit is waar je aan moet voldoen

Minister van Gennip kondigde in haar kamerbrief aan dat de Wtta met één jaar is uitgesteld; deze gaat nu in per 1 januari 2027. Voor het gemak vind je hier een opsomming van de toelatingseisen. In het toelatingsstelsel dien je als uitlener te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);
 • Aantoonbaar voldoen aan het normenkader middels een goedgekeurd inspectierapport door een onafhankelijke inspectie-instelling;
 • In bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP);
 • Voldoen aan een waarborgsom van €100.000.

Het normenkader van de Wtta bestaat uit vijf onderdelen: 

 1. Het normenkader van de Stichting Normering Arbeid (SNA); 
 2. Het toepassen van het juiste loon op basis van het loonverhoudingsvoorschrift (inlenersbeloning) en transparante communicatie (informatie arbeidsvoorwaarden) daarover in de keten; 
 3. Een procedure bij werving en selectie ter bevordering van gelijke kansen (anti-discriminatiebeleid); 
 4. Het waarborgen van de veiligheid op de werkplek door de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het werk schriftelijk vast te leggen en deze doorgeven aan de werknemers;
 5. Voldoen aan huisvestigingscertificering zoals het SNF-keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen op het moment dat het uitzendbureau voorziet of doet voorzien in huisvesting van arbeidsmigranten. 

Belangrijke data

Het nieuwe stelsel lijkt misschien verder weg, maar de ingang is dichterbij dan je denkt. Zeker met de voorbereidingen die je moet treffen tijdens de weg ernaartoe. 

Zorg er daarom voor dat je:

 • Vóór 31 december 2025 meldt aan de minister dat je een toelatingsaanvraag indient vóór 1 juli 2026, inclusief inspectierapport;
 • Vóór 30 juni 2026…

o   …voldoet aan het normenkader, waaronder het in bezit zijn van het SNA-certificaat en het SNF-keurmerk;

o   …in bezit bent van het een VOG RP;

o   …de waarborgsom kan overmaken;

o   …toelating aanvraagt bij de toelatende instelling (TI).

 • Op 1 januari 2027 bent toegelaten.

Maak gebruik van het overgangsrecht: SNA de sleutel

In de aanloop naar de toelatingsplicht per 1 januari 2027 kun je gebruik maken van het overgangsrecht. Meld vóór 31 december 2025 bij de minister dat je een toelatingsaanvraag indient voor 1 juli 2026. Als je dan vóór 30 juni 2026 beschikt over een SNA-certificaat, overleg je deze tijdens je eerste toelatingsaanvraag, in plaats van een inspectierapport. Je wordt dan opgenomen in het openbare toelatingsregister. Voor derden is het dan niet zichtbaar dat jouw toelating enkel op basis van het SNA-certificaat is geschied. 

Let wel, na je eerste toelatingsaanvraag heb je een inspanningsverplichting, wat betekent dat wanneer een inspectie-instelling tijd heeft, je onderneming op moet voor inspectie.  Ook goed om te weten, met het overgangsrecht kun je na 1 januari 2027 blijven uitzenden, detacheren en payrollen, ook als je nog geen positief inspectierapport hebt op basis van het nieuwe normenkader. 

Advies en ondersteuning voor meer rust

Het is duidelijk dat er een hoop komt kijken bij het nieuwe stelsel. En wil je echt álles erover weten, dan zou dit artikel nog veel langer (en saaier) worden. Daarom is begeleiding in de aanloop naar het nieuwe stelsel geen overbodige luxe. Er zijn talloze professionele partijen met kennis van HR en wet- en regelgeving die je graag ondersteunen en adviseren op het gebied van de Wtta. Je hebt zelfs partijen die je zowel kunnen adviseren als daadwerkelijk kunnen ontzorgen op het gebied van de Wtta. 

DIRECT Payrolling & Staffing is een backoffice partij die jouw (volledige) juridisch werkgeverschap overneemt én jou kan adviseren met de juiste kennis heeft over wet- en regelgeving in de flexbranche. Ga je een samenwerking aan, dan is jouw uitzendbureau direct SNA-gecertificeerd via DIRECT Payrolling & Staffing. Ook geldt de waarborgsom dan voor hen en niet voor jou. Door samen te werken met een backoffice partner heb je minder zorgen en juist meer tijd om je te focussen op de rest van de toelatingseisen. 

Jouw voordeel van backoffice uitbesteden

Kies je voor een betrouwbare en professionele backoffice partij, dan levert dat jou het volgende op: 

 •   Wtta begeleiding én ondersteuning;
 •   Kennis van HR-experts direct tot jouw beschikking;
 •   Minimale (salaris)administratie omtrent personeel;
 •    Volledige verzuimbegeleiding en arbeidsongevallendekking;
 •   100% compliance werken met alle certificeringen;
 •   Betrouwbare HR-software.

 Meer weten?

Hopelijk heb je meer kennis opgedaan en handvatten gekregen om zonder zorgen te navigeren door de Wtta. Behoefte aan extra hulp of je uitzendbureau ontzorgen? Overweeg dan eens het uitbesteden van je backoffice aan een betrouwbare backoffice partner. Meer informatie vind je op de website van DIRECT Payrolling & Staffing. 

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *