Repareer NOW om uitzendkrachten in dienst te houden

0
936

Repareer NOW om uitzendkrachten in dienst te houden

Interview met Steven Gudde, Directeur Bidmanagement en Business Development bij Olympia

Steven Gudde
Steven Gudde

Ongelijke werking van NOW op uitzendkrachten
De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. In de uitzendbranche leidt de inrichting van de regeling tot ongelijkheid tussen bureaus en de positie van uitzendkrachten, domweg omdat de omzetontwikkeling van vorig jaar bepalend is voor het wel/niet in aanmerking komen voor de regeling.

Uitzendkrachten die toevallig bemiddeld zijn door de gezonde groeiers worden hierdoor naar het UWV gestuurd, terwijl uitzendkrachten, die op dezelfde werkvloer bij dezelfde opdrachtgever werken, maar dat doen via een ander uitzendbureau, dat vorig jaar minder omzetgroei behaalde, hun baan behouden en wel doorbetaald krijgen.

Dat is niet uit te leggen en bovendien is het voor uitzendkrachten zeer ontmoedigend. Door het wegvallen van werk verliezen zij al zoveel: collega’s, ontwikkeling, structuur. Daarbovenop komt dan nog de onzekerheid met betrekking tot hun inkomen.

Het is in alle opzichten belangrijk, dat deze groep verbonden blijft met de arbeidsmarkt. Olympia Nederland trok daarom vorige week aan de bel bij minister Koolmees van SZW. Lees meer

Perverse prikkel
Naast de ongelijkheid in behandeling van uitzendbureaus en hun uitzendkrachten, zit er nog een perverse prikkel in de regeling. “Stel dat je vorig jaar als uitzender in omzet bent gegroeid en nu mensen aan het werk zou kunnen helpen, maar tegelijk op de drempel zit, qua omzetverlies, voor het succesvol kunnen aanvragen van de NOW-regeling, dan kun je in de verleiding komen om mensen juist niet aan werk te helpen. Als je nu mensen aan werk helpt, betekent dat immers verhoging van je omzet, waardoor je niet in aanmerking komt voor de NOW-regeling. Maar daardoor kun je dan tegelijk weer de mensen die je nu aan het werk hebt, niet betalen. In die gekke, haast schizofrene situatie zitten wij als uitzendsector met de huidige inrichting van de regeling.

Het is geen optie voor uitzendbureaus die geen NOW compensatie ontvangen, de personeelskosten uit eigen zak door te betalen,” concludeert Steven Gudde.

Bijstand compenseert niet het verlies van maatschappelijke betekenis vanuit werk
“Je zou nog kunnen denken: niks aan de hand, want de regering heeft voor flexkrachten de drempel verlaagd om in aanmerking te komen voor WW of bijstand. Maar dat maakt ons niet blij, want wij staan ervoor om mensen aan werk te helpen en te houden. Bovendien doet dat de betekenis van werk zwaar tekort. Immers, werk is echt veel meer dan alleen inkomen. Verlies van werk betekent voor veel mensen namelijk ook verlies van sociale verbondenheid, structuur en de mogelijkheden om te ontwikkelen. Dat zijn essentiële behoeften van mensen. Dat is de reden dat wij als Olympia het zo belangrijk vinden dat mensen verbonden blijven met de arbeidsmarkt.”

NOW-regeling typerend voor niet goed werkende arbeidsmarkt
“Ik vind dat de inrichting van de arbeidsmarkt niet meer aansluit bij de tijd waar we nu in leven. Tot die conclusie kwamen ook al de Commissie Borstlap en de WRR in hun recente rapporten. Wij zijn als samenleving hard toe aan herziening van de arbeidsmarkt. Wat er nu gebeurt, laat de zwakke plekken in ons arbeidsbestel zien.

Tegelijk is het wonderlijk dat de reparatie van het enorme verlies aan werkgelegenheid door de coronacrisis wordt gevoed vanuit het denken over de traditionele arbeidsrelatie. Het noodverband is niet afgestemd op flexkrachten, zzp’ers, mensen met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast, of uitzendkrachten. Daar heeft de wetgeving nog niet het antwoord op.

Zeker, wij zijn blij dat de noodmaatregelen snel en daadkrachtig zijn opgepakt, maar de keerzijde is dat die op een paar cruciale delen van de arbeidsmarkt slecht lijken te passen.

De overheid zegt: wij kiezen bewust voor een robuuste maatregel (‘one size fits all’) en wij nemen voor lief dat dat ook negatieve consequenties heeft. Ik vraag me af of de overheid daarin moet volharden. Als je ziet dat het op onderdelen echt mis gaat, bij zzp’ers en in een groot deel van de flexibele arbeidsmarkt, dan kan het toch niet anders of je beseft hoe belangrijk flexibele arbeid is voor de weerbaarheid van bedrijven?

Wij zullen met z’n allen flexmedewerkers veel serieuzer moeten benaderen. Daar heeft de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) al een belangrijke richting aan gegeven. Wel is het opmerkelijk, dat de bedrijven die dit jaar vanuit de geest van de Wab zijn gaan handelen, meer mensen in dienst hebben genomen en een kleinere flexschil hanteren, op onderdelen de pineut zijn van hoe de NOW nu is ingericht.

Dat zien wij, omdat wij dit najaar heel bewust met onze klanten hebben gesproken om zich voor te bereiden op de Wab. Wat is echte flexarbeid, wat is onterechte flex? Die laatste groep nemen we in eigen dienst, hebben die bedrijven gezegd. En nu worden ze voor hun oprechte medewerking aan de overheidsintenties afgestraft. Want ze kunnen niet afschalen, ze hebben immers minder flex. En ze zijn gegroeid, omdat de markt hun menselijke bedrijfsvoering heeft beloond. Ook daardoor worden ze weer afgestraft, want ze kunnen niet gebruik maken van de NOW-regeling, omdat hun omzetverlies te laag is. Terwijl de personeelskosten doorlopen.”

Waar knelt het bij jullie eigen contingent uitzendkrachten?
“Er zijn uitzendkrachten via ons aan de slag bij een bedrijf dat auto’s en fietsen produceert. Ook die komen nu tijdelijk zonder werk te zitten. Dit zijn gekwalificeerde operators.

Ondertussen hebben wij het heel erg druk bij een distributiecentrum voor een supermarkt. Daar zouden juist nog meer mensen aan de slag kunnen. Voor een baan als heftruckchauffeur in een distributiecentrum heb je een vakopleiding met certificaat nodig. Het schuiven van uitzendkrachten van de ene naar de andere plek gaat niet zomaar. Om heftruckchauffeur te worden heb je toch andere skills nodig.

In onze strijd voor gelijke rechten voor uitzendkrachten, hebben wij aangegeven alles op alles te zetten om de groep die nu door de coronacrisis langszij staat, weer aan het werk te krijgen. Zo zijn wij gestart met een campagne om samen met werkgevers voor 1 juni 1.000 mensen te trainen naar werk dat er in de 1,5 meter economie wel zal zijn. Wij werken daarvoor samen met werkgevers die specifiek voor deze groep mensen arbeidsplaatsen beschikbaar stellen. Zo werken we aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen om te scholen, weer mee te doen en de krapte in die functies op te lossen.” Lees meer

Wij blijven contact houden met onze doelgroep
“Kortom, wij vinden het geen goed idee om mensen los te koppelen van de arbeidsmarkt, door hen in een uitkeringssituatie te brengen. Ook al is dat tijdelijk. Want het maakt hen – terecht – boos en onzeker. Veel mensen leven niet in de meest robuuste omstandigheden wat betreft financiën, opleiding en sociale omgeving. Werk houdt hen bij de les, het zorgt voor ritme en contact. Het geeft hen het gevoel dat ze er toe doen, dat hun inzet belangrijk is. Haal je dat weg, dan loop je bij deze groep het risico dat die met de rug naar de maatschappij gaat staan en denkt: ‘Zak er allemaal maar in’. Probeer hen dan maar weer eens te mobiliseren richting werk. Waar denk je dat wij energie in steken als wij deze groep opleiden en begeleiden naar werk? In werk van betekenis voor mensen van betekenis. Laat ons dat blijven doen!”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Misverstanden over de NOW in de uitzendsector
Olympia ziet nieuwe arbeidswetgeving (Wab) als een kans