"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

uitzendkrachten - Bekijk alle berichten

In de branche
Convenant veilig werken in de bouw met ingehuurd personeel

Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) slaan de handen ineen met ABU en NBBU om werk in de bouwsector veiliger te maken. Op woensdag 13 december 2023 ondertekenden zij het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel. Partijen willen o.a. een verbetering van de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en zzp’ers realiseren. Demissionair minister van SZW, Van Gennip, nam het convenant in ontvangst. Hoe werd het gepresenteerd en toegelicht? [Lees meer …]

In de wet
Wet bescherming klokkenluiders: belangrijkste wijzigingen

De Wet Bescherming klokkenluiders is vanaf 17 december 2023 van toepassing op werkgevers vanaf 50 werkzame mensen. Daarbij tellen uitzendkrachten, stagiairs, zzp’ers en gedetacheerden onder de nieuwe wet ook mee, er zullen dus meer bedrijven onder de werking van de Wet Bescherming klokkenluiders gaan vallen. Uitzendkrachten zullen ook twee keer meetellen, namelijk voor de organisatie waar ze naar zijn uitgezonden en voor het uitzendbureau waar zij in dienst zijn. [Lees meer …]

1 2 35