"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU
Banner

Wet Meer zekerheid flexwerkers

De Wet Meer zekerheid flexwerkers is een wetsvoorstel waarin 3 concrete maatregelen worden voorgesteld: Afschaffen nulurencontract; Fase A verkorten naar 52 weken; Tussenpoos ketenregeling naar 5 jaar.

Om de positie van oproepkrachten te versterken wordt het nulurencontract afgeschaft en vervangen door een basiscontract met een minimum aantal uren. Voor studenten en scholieren geldt een uitzondering.

De maximale duur van een uitzendovereenkomst in Fase A wordt verkort van 78 weken naar 52 weken. De maximale termijn van Fase B gaat van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar. Na deze periode moet de werknemer een vast contract krijgen (Fase C; zie ook Uitzendovereenkomst). 

De ketenregeling wordt aangepast. De tussenpoos tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gaat van 6 maanden naar 5 jaar. Dit geldt ook voor uitzendovereenkomsten. Uitzonderingen zijn er voor studenten en scholieren, en voor seizoensarbeid.

 

  • Lees voor meer actualiteiten over deze wet dit overzicht.
  • Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht