Vergoed ziekte-uitkeringen als gevolg van pandemie uit noodfonds

0
662

‘Vergoed ziekte-uitkeringen als gevolg van pandemie uit noodfonds’

Interview met Maudie Derks, CEO van de Acture Groep

Maudie Derks, CEO van Acture Groep
Maudie Derks, CEO van Acture Groep

De uitzendsector merkt dat het aantal ziekmeldingen explosief stijgt. In totaal heeft de griep ons land sinds september 2019 tot en met deze week 847 miljoen euro gekost aan ziekte-uitkeringen. Noord-Brabant neemt van dit totaalbedrag 184 miljoen euro voor haar rekening. Alleen al in de afgelopen twee dagen is er voor 59 miljoen euro in Nederland aan ziekmeldingen bijgekomen. De maand maart heeft heel Nederland 361 miljoen euro gekost. Het lijkt er op dat de griepgolf van 2017-2018 met een ‘kostenpost’ van 1,3 miljard euro snel wordt ingehaald.

Dat blijkt uit de Acture Griepgolf Monitor, die sinds kort een wekelijkse update geeft. Met ruim 80.000 dossiers per jaar is de Acture Groep de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland.

“Het aantal ziekmeldingen toont een sterk stijgende lijn, en dat in een periode waarin het aantal meldingen normaal gesproken terugloopt. Als de lente begint zien we meestal het aantal ziekmeldingen dalen. Deze periode is ongekend. Alleen al in Noord-Brabant hebben we 500% meer meldingen ontvangen dan vorig jaar in deze periode.

Tot vier weken geleden gold dit jaar 2019-2020 (wij nemen het winterseizoen als meetpunt) als een bijzonder mild griepjaar. We hebben een enorme piek gehad in de winterperiode 2017-2018. Na zo’n piekjaar is het daaropvolgende jaar bijna altijd milder, omdat veel mensen een besmetting hebben gehad en immuniteit hebben opgebouwd. Dat ondersteunt wel een beetje het idee van het opbouwen van ‘groepsimmuniteit’. Tot voor kort leek 2019-2020 daar een voorbeeld van. Tot dit nieuwe coronavirus de kop opstak.”

Milde klachten leiden nu ook tot ziekmelding
“Wat natuurlijk meetelt in de ziekmeldingen is de richtlijn, dat je je ook ziek moet melden en bij voorkeur niet op de werkvloer moet verschijnen als je milde klachten hebt. Hoesten, keelpijn, neusverkoudheid waren tot voor kort geen aanleiding om je ziek te melden. Maar nu wel.”

Ziekmeldingen vanwege inkomen, het grijze gebied
“Daarnaast zijn er veel ziekmeldingen die niet te maken hebben met ziekte en gezondheid, maar gedreven worden door het zeker stellen van inkomen.

Zulke twijfelachtige ziekmeldingen proberen wij te ondervangen, door iedereen na te bellen en te kwalificeren wat de aanleiding is. Dan gaan wij af op wat iemand vertelt. Daar halen wij wel uit dat ziekmelding in veel gevallen een middel is voor mensen om te zeggen: ‘Ik moet inkomen hebben en ik mag niet aan het werk. Normaliter was ik hier niet ziek mee, maar ik mag ook niet komen op het werk.’ Het is een impasse, mensen vallen tussen wal en schip en wentelen dat af op de Ziektewet.

Uiteraard verwijzen wij mensen dan naar het UWV voor de aanvraag van een werkloosheidsuitkering. Bij het wegvallen van werk is dat de uitkering waar je een beroep op hoort te doen.

Maar we begrijpen ook dat hier sprake is van overmacht. Werkgevers en werknemers staan met lege handen en zagen dit niet aankomen. Daarom zijn wij in gesprek met het ministerie van SZW en pleiten voor een noodfonds voor de sociale zekerheidsuitkeringen in deze periode van pandemie.

Die oproep aan Minister Koolmees hebben wij gedaan vanuit het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid. Het noodfonds hiervoor is in ieder geval nodig voor de periode april en wellicht moet het nog doorlopen tot en met mei.

Het zou zowel moeten gelden voor uitzendorganisaties die eigenrisicodrager zijn in het kader van de Ziektewet – en die zelf actief zijn in het terugdringen van verzuim en het faciliteren van re-integratie – en uitzendorganisatie die publiek verzekerd zijn via het UWV, waar minder actieve controle is aan de ‘poort’.

Al de ziektewetuitkeringen in deze periode zouden moeten worden gelabeld als ‘COVID19 of corona-uitkeringen’ en niet moeten vallen onder de schadeloosstellingen die worden gehanteerd om de premies te berekenen.

Een pandemie is een objectief kenmerk. Op een pandemie heb je als werkgever geen invloed.

Bovendien maakt het dan ook niet meer uit hoe mensen een bepaald inkomen krijgen, of dat nu WW is of Ziektewet, het gaat erom dat mensen inkomen nodig hebben.

Daar wordt nu over nagedacht. Het staat op de agenda van het ministerie om dit in ieder geval voor de maand april te laten gelden en wellicht is er nog een verlenging nodig. Dit betekent niet dat de uitkeringen dan via het noodfonds worden uitgekeerd; de uitbetaling zou op de normale manier moeten blijven lopen, maar kan dan wel worden vergoed uit het noodfonds.

Voor de toekomst, als het stof van deze pandemie is neergedaald, hebben we een scenario nodig; hoe regelen we het met elkaar als zich ooit weer zo’n noodsituatie voordoet. Zodat het ons dan niet overvalt zoals nu.”

Interview: Hinke Wever

Zie ook
Zo’n case hebben we nog nooit gehad
Met noodfonds overheid het loon van flexkrachten doorbetalen