Met noodfonds overheid het loon van flexkrachten doorbetalen

0
1471
Piet Meij
Piet Meij hoofd sociaal-economische zaken NBBU

Met noodfonds overheid het loon van flexkrachten doorbetalen

Sinds dinsdagavond is bekend dat de overheid een noodfonds open stelt voor behoud van banen en werkgelegenheid. Ook intermediairs in de uitzend- en payrollsector kunnen daar gebruik van maken.

Hoeveel is er al bekend? En welke knelpunten spelen er nog?

Piet Meij, hoofd sociaal-economische zaken van uitzendbrancheorganisatie NBBU, licht het toe.

“De bestaande regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Die bevat een pakket aan maatregelen, om bedrijven te ondersteunen bij hun liquide middelen en loondoorbetaling mogelijk te maken van werknemers. Dit geldt ook voor personeelsintermediairs, uitzendbureaus, detacheringsbureaus en parollbedrijven. Het gaat om een overbrugging van de uitval van de vraag naar personeelsdienstverlening zodat het werk behouden blijft. Lees meer.”

Details noodfonds over twee weken bekend
“De minister heeft gezegd dat er ongeveer twee weken nodig zijn om het allemaal in te regelen. Met het oog op de zorgen en knelpunten bij intermediairs zijn wij in contact met het UWV, het Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van Financiën, zodat het noodfonds ook voor hen verlichting brengt.

Sectoren die nu direct de gevolgen ondervinden van de coronacrisis zijn de horeca, de agrarische sector, de bouw, de reisbranche, de culturele sector en de evenementenbranche. In de praktijk is het effect steeds breder voelbaar, omdat het ook gaat om toeleveringsbedrijven en aanpalende sectoren. Die hebben er ook last van.

In allerlei bedrijven worden mensen verplicht om thuis te werken. Vaak wordt dan ook meteen gezegd dat de flexwerkers niet meer nodig zijn. Die verliezen daardoor hun werk.

Het goede nieuws sinds dinsdag is dat uitzenders ondersteund worden bij hun loondoorbetalingsplicht van uitzendkrachten, want zij krijgen de loonkosten voor 90% vergoed. Dat is een enorme drive; uitzendbureaus kunnen hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat hun flexkrachten in de WW terechtkomen. Dat zorgt ervoor dat mensen aan het werk blijven en daar staan wij volledig achter.

Ook al weten we nog niet hoe de NOW- regeling er in detail uitziet, wij adviseren intermediairs om hier gebruik van te maken als uitzendkrachten onvoorzien niet aan het werk kunnen wegens daling in de vraag naar personeel.”

G-rekening en liquide middelen uitzendonderneming
De maatregelen in het noodfonds behelzen ook uitstel van belastingbetaling, zodat alle bedrijven en zzp’ers, en dus ook uitzendorganisaties meer liquide middelen tot hun beschikking houden.

Piet Meij vraagt in dat verband ook aandacht voor een knelpunt, dat NBBU-leden ter sprake brachten. “Als je als uitzendbureau gebruik maakt van de G-rekening, wat met name in de bouwsector en de technische beroepen veel aan de orde is, dan wordt een deel van de factuur gestort op de geblokkeerde rekening. Dat betekent dat die middelen alleen aangewend mogen worden voor afdracht van premies. Ze behoren dan niet meer tot de liquide middelen van de uitzend- of payrollonderneming. Als wij kijken naar de bedoeling van het pakket aan maatregelen dat dinsdag is gepresenteerd door het kabinet, dan vindt er een versoepeling plaats bij de afdracht van de belastingen om ondernemers te voorzien in voldoende liquide middelen. Uitzenders of payrollorganisaties die actief zijn met personeel in de bouw of techniek kunnen momenteel niet beschikken over hun liquide middelen omdat die geblokkeerd zijn op de G-rekening. Daar kunnen ze dus geen gebruik van maken bij de loondoorbetaling.

Wij hebben nu aangekaart bij het ministerie van Financiën: het is belangrijk dat ook deze bedrijven de ruimte krijgen om over voldoende liquide middelen te beschikken. Kan er geregeld worden dat de gelden die al op de G-rekening staan gedeblokkeerd worden? Voor de komende verloningen zou permissie moeten zijn om de G-rekening niet te hoeven gebruiken. Terwijl wel de disculpatie (vrijwaring) van de inlener (opdrachtgever) gehandhaafd blijft. Anders zou er een kans bestaan dat de eindopdrachtgever verantwoordelijk wordt gesteld voor de afdracht van premies in het kader van de ketenbepaling en een naheffing zou krijgen. Dat moet worden vermeden. Wij zitten nu eenmaal in een periode dat bedrijven in betalingsproblemen komen. Daar mag de eindopdrachtgever niet de dupe van worden en die moet er zeker van zijn dat er geen naheffing komt vanuit de Belastingdienst.

Het Ministerie van Financiën heeft ons gemeld dat dit verzoek zal worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Zie ook
Aanbevelingen t.a.v. NOW voor uitzend- en payrollbedrijven
Noodpakket banen en economie, de hoogtepunten; wat is nog onduidelijk voor flex?
Welke maatregelen neemt het kabinet met het noodfonds in de coronacrisis?