Zo’n case hebben we nog nooit gehad

0
323

Coronavirus, zo’n case hebben we nog nooit gehad…

Tim Teisman
Tim Teisman

keesz is een ervaren arbodienst exclusief voor flexkrachten. Uitzendorganisaties kunnen samen met keesz het ziekteverzuim van hun flexkrachten begeleiden. Ook eigen risicodragers voor de Ziektewet zijn bij keesz aan het goede adres. Wil een uitzendbureau het ziekterisico verzekeren, dan heeft keesz daar een samenwerking voor met Heilbron.

Hoe kijken directeur Michael Glynn en eigenaar Tim Teisman naar de turbulente ontwikkeling van het coronavirus?

“We zijn zwaar onder de indruk maar ook strijdvaardig, net als iedereen. Met wie je ook praat, privé of op het werk, het gaat alleen nog maar over corona. De impact is immens en hoe het zich verder zal ontwikkelen is moeilijk in te schatten, omdat we het niet eerder hebben meegemaakt. Ook al houdt de overheid op dit moment strikte maatregelen aan – voorlopig tot 6 april – om de verspreiding van het virus in te perken.

Als gevolg daarvan werken ook wij sinds deze week als bedrijf met onze medewerkers vanuit huis om onze klanten te kunnen blijven bedienen en zieke uitzendkrachten te begeleiden.”

Merken jullie een stijging in het aantal ziekmeldingen?
“Vorige week zagen wij een kleine piek in de meldingen. Sinds eergisteren (15 maart), toen het land op slot ging, neemt het aantal meldingen royaler toe, hoewel er altijd wel enige vertraging zit in het systeem. Uitzendorganisaties zetten hun uitzendkrachten vaak op een later moment in het systeem, dan zij zelf de ziekmeldingen ontvangen.”

Krijgen jullie nu meer en andere vragen van klanten?
“Nee, niet veel meer dan anders. Soms vragen ze of de pandemie de ruimte in de privacyregels wat heeft opgerekt. Mogen bedrijven meer vragen stellen aan zieke uitzendkrachten in verband met corona? Maar nee, dat is niet zo. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs nog te kennen gegeven dat de privacyregels omtrent ziekmelding van werknemers onveranderd zijn.”

Michael Glynn
Michael Glynn

“Zelf had ik wel meer vragen verwacht van werkgevers,” zegt Michael Glynn.
“Ja,” vindt Tim Teisman, “ik ook, maar ik herken dat wel een beetje, de uitzendbranche is behoorlijk zelfredzaam.”

Merken Michael en Tim dat uitzendkrachten zich ziek melden, omdat de ziektewetuitkering ruim 20% hoger is dan de WW-uitkering?

“Dat is van alle tijden,” antwoorden zij. “De bedrijfsarts geeft in deze uitsluitsel. Als uitzendkrachten zich ziek melden terwijl ze niet echt ziek zijn, kunnen wij dat nu moeilijk vaststellen. Ook wij hebben nu te maken met de nieuwe richtlijnen. Wij werken met 200 bedrijfsartsen, die sinds afgelopen vrijdag ook op afstand moeten werken. Zij voeren alleen nog maar telefonische consulten uit en zien de mensen niet in hun spreekkamer. Dat maakt de vaststelling van ziekte lastiger.

Het is surrealistisch hoe in een week tijd de hele economie is gekanteld. Ieder van ons ervaart de gevolgen in zijn directe omgeving. Iedereen maakt hierin keuzes. Wij kunnen als bedrijf onze eigen medewerkers thuis laten werken, maar veel bedrijven en zelfstandige ondernemers kunnen dat niet. Wat overblijft is dat je met elkaar in gesprek kan blijven om samen te zoeken naar mogelijkheden hoe je in deze tijd toch nuttig kunt blijven binnen je arbeids- of uitzendovereenkomst. We moeten het samen doen, juist nu!

Het beste advies voor uitzendwerkgevers en hun flexkrachten is: wees voorzichtig, bewaar de kalmte. Steun elkaar, ga niet elkaar bestoken vanuit (vooronder)stellingen. Wat er nu gebeurt is een ramp. Het maakt je in bepaald opzicht machteloos, maar een ramp verbroedert ook. Het maakt ons sterk. In de basis moet je elkaar helpen om deze pandemie te boven te komen. Een beter advies kunnen wij op dit moment niet geven.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws