"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Eigenrisicodrager worden is juist aantrekkelijk voor kleinere uitzendorganisaties’

Eigenrisicodrager worden? ‘Niets voor ons’, denken veel uitzenders met een loonsom < 3,5 miljoen. Maar het tegendeel is waar, stellen Barbara Meijer (Acture) en Tijmen de Ritter (Ascot Advies). ‘Eigenrisicodrager worden is juist heel interessant voor kleinere uitzendorganisaties – mits ze (overwegen) dit (te) verzekeren.’ In deze expertblog leggen zij uit waarom.

Koudwatervrees begrijpelijk, maar niet nodig

Kleinere uitzendorganisaties denken vaak dat Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) worden niet voor hen is weggelegd, bijvoorbeeld omdat ze geen eigen HR-afdeling hebben. Dat is jammer, want dan blijven ze die (hoge) premie aan het UWV betalen.

Zij hebben dan koudwatervrees, weten niet precies hoe het werkt, hoe ze dat (zelf) moeten regelen en welk financieel risico ze lopen. En die koudwatervrees is ook niet zo gek, want verzuim is – zeker voor een uitzendwerkgever – een lastig onderwerp. Maar juist daarom is de verzekerde oplossing zo mooi. Ben je als eigenrisicodrager verzekerd, dan loop je geen financieel risico. En als private uitvoerder sociale zekerheid verzorgt Acture de intensieve verzuimbegeleiding (vanaf dag één) zodat de flexkracht zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Uitzendorganisaties die zelf niet alle kennis en kunde hiervoor in huis hebben, geven aan dat zij het gevoel hebben in een warm bad terecht te komen bij ons, want wij nemen hen mee in het uitvoeringstraject en leggen alles stap voor stap uit.

Kwestie van kosten

Eigenrisicodrager willen worden is ook een keiharde kostenkwestie. Uitzendwerkgevers willen grip hebben op hun kosten, en dus ook op verzuimkosten. Voor uitzenders draait het om de kostprijs en de hoge UWV-premie doet iets met de kostprijs en dus met jouw concurrentiepositie. Als Eigenriscodrager ben je niet afhankelijk van die hoge Sector 52-premie van het UWV. Presteer jij op het gebied van verzuim beter, dan heb je dus een concurrentievoordeel.

Gevolg CAO-wijziging: ERD worden nog aantrekkelijker

Eigenrisicodrager worden is nu nog aantrekkelijker. Dat heeft alles te maken met de (ABU- en NBBU-)CAO-wijziging op 1 juli 2023. Kon een uitzender voorheen nog het (uitzend)beding inroepen bij ziekte van de uitzendkracht (ziek = einde dienstverband), sinds de CAO-wijziging kan dat niet meer. Ook bij een contract met uitzendbeding mag een uitzendwerkgever een uitzendkracht niet meer direct ziek uit dienst laten gaan. Hij moet de zieke uitzendkracht minimaal een contract van vier weken aanbieden. In zekere zin betaalt de uitzendwerkgever dan dubbele lasten. Als je uitgaat van een 4-weken contract en iemand wordt op de eerste dag van het contract ziek, dan moet je dus 4 weken het loon doorbetalen voordat de flexkracht ziek uit dienst gaat. De ervaring leert dat in deze periode ongeveer 95% van het aantal ziekmeldingen sluit – die komen dus niet in de Ziektewet. Maar die uitzendwerkgevers moeten wel de Whk-premie hiervoor aan het UWV blijven betalen. Per 1 januari jl. heeft UWV die premie weliswaar iets laten dalen, maar niet zoveel dat dit de loondoorbetaling compenseert. Dat bleek wel bij de Beschikking Whk die afgelopen december ook bij de uitzenders op de mat viel.

Uitzenders moesten even wennen aan de uitwerking van de CAO-wijzigingen, maar op dit moment komen bij Acture en Ascot heel veel vragen binnen over het Eigenrisicodragerschap en verzuimbegeleiding. Ook (kleinere) uitzendorganisaties vragen zich nu af of ERD worden misschien toch een goede optie voor hen is.

Eigenrisicodragerschap verzekeren

Uit het publieke bestel (UWV) stappen en Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan dus heel aantrekkelijk zijn. Als private uitvoerder verzorgt Acture de verzuimbegeleiding vanaf dag één van de ziekmelding. Alles is erop gericht de uitzendkracht zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dat is in ieders belang, van de flexkracht zelf (niemand wil ziek zijn) en van de uitzendorganisatie (die grip op verzuim en inzetbaarheid wil houden).

Gaat de flexkracht alsnog uit dienst, dan draait de Eigenrisicodrager op voor de kosten. En dat kan flink oplopen. Voor de meeste grote uitzenders zijn die lasten wel te dragen, zij zijn dan ook meestal onverzekerd. Maar voor uitzendorganisaties met een loonsom van 4 milljoen euro of lager, kan het spannend worden. Een paar dure pechgevallen, waarbij de medewerker bijvoorbeeld twee jaar in de Ziektewet zit, kunnen leiden tot een hoge schadelast. En dat kan een flinke druk zetten op de liquiditeit van een relatief klein bedrijf. Juist voor deze organisaties is het verzekeren van het Eigenrisicodragerschap dan ook aan te raden. Een verzekeraar die compensatie betaalt voor deze ‘schade’ kan dan veel financiële problemen voorkomen. Ook hier geldt het aloude principe ‘als je het geld niet hebt om de schade zelf te betalen, moet je je juist verzekeren’.

Inclusief aanbod (one stop shopping)

Bij het Eigenrisicodragerschap (ERD) gaat het om (flex)krachten die ziek uit dienst gaan. Dat kun je verzekeren bij een private uitvoerder. Acture heeft dit uitgebreid met een verzekering voor verzuimbegeleiding voor de werknemers die in dienst zijn. Dit inclusieve aanbod (one stop shopping) houdt in dat Acture iedere werkende die ziek wordt in behandeling neemt. Zowel de uitvoering/verzuimbegeleiding (ook voor werknemers in dienst) als het Eigenrisicodragerschap (werknemers uit dienst) is dan verzekerd.

Sinds 1 juli 2023 is de verzuimverzekering onderdeel van de ERD-verzekering. Hierin komt de kracht van Acture – de arbodienstverlening en casemanagement – samen. Volledige begeleiding bij verzuim (vanaf dag één) en totale dekking (geen eigen risico) bij ziekte van alle werknemers. Ook dat kan juist voor kleinere uitzendorganisaties een uitkomst zijn. Geen verrassingen (geen extra kosten) en maximale grip op verzuim.

Deels Verzekering

Rekening houdend met de wensen en behoefte van uitzenders biedt Acture daarnaast een Deels Verzekering. Zoals de naam al aangeeft, betaal je dan bij ziekte als werkgever zelf een deel van de schade en het andere deel is dan verzekerd. Welk deel, dat bepaal je zelf. Dit werkt middels een quotum (25%, 50% of 75%) Bijvoorbeeld bij een 50% Deels Verzekering wordt de rekening gesplitst, je betaalt de helft van de kosten, de verzekeraar betaalt de andere helft. Deze Deels Verzekering is vooral een interessante optie voor middelgrote uitzendorganisaties. Die kunnen zelf wel een (gedeeltelijke) schadelast dragen en kunnen op deze manier toch de risico’s temperen. Zo beheersen deze uitzenders de risico’s en voorkomen zij dat hun kostprijs in het gedrang komt.

Dynamiek flexbranche

Dat Acture deze verzekeringsoplossingen specifiek voor de flexbranche biedt heeft alles te maken met de dynamiek van deze sector. Wij spreken de taal van uitzenders en kennen hun uitdagingen. Is ziek uit dienst gaan binnen andere sectoren een incident, in de flexbranche hebben ze er dagelijks mee te maken. Voor uitzenders zijn deze kosten hoog en goed verzuimbeheer is één van de weinige, belangrijke margeknoppen die uitzendorganisaties nog hebben in hun competitieve markt. Niet verwonderlijk dus dat de wens om Eigenrisicodrager te worden groeit, net als de behoefte aan (inclusieve) verzuimbegeleiding. Want dat is uiteindelijk ook gewoon een kwestie van goed werkgeverschap.

  • Barbara Meijer is accountmanager bij Acture. Tijmen de Ritter is adviseur sociale zekerheid bij Ascot Advies.
  • Meer weten over het eigenrisicodragerschap? Ga naar ContactWerkgever – Acture 

Lees ook: ‘Eigenrisicodrager Ziektewet worden is nu nog aantrekkelijker’

Grip op verzuim door mensen in beweging te brengen. Dat is waar wij voor staan. Met ruim 120.000 dossiers per jaar zijn wij de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland. Daarbij hebben we ruime ervaring in de uitzendsector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *