"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Eigenrisicodrager Ziektewet worden is nu nog aantrekkelijker’

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet is financieel nog interessanter geworden. Maar dat is niet de enige reden om hiervoor te kiezen. Het is ook de beste manier om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Dat stelt Alexandra Nieuwenhuizen, Director Sales & Accounts bij Acture, in deze expertblog.

Al vijftien jaar zien wij dat uitzendorganisaties meer en meer verzuim zelf onder controle willen hebben. Het is één van de weinige, belangrijke margeknoppen die de uitzender nog heeft. Want ziektekosten kunnen een enorme kostenpost zijn, tenzij je het strak regelt. En die zieke medewerker is ook je potentieel, die wil je ook aan je blijven binden, zeker op zo’n krappe arbeidsmarkt. 

Niet verwonderlijk dus dat steeds meer uitzendorganisaties ervoor kiezen eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet. En er zijn twee factoren waardoor het nu nog belangrijker is dan voorheen om dit te overwegen:

  1. Sinds de (ABU- en NBBU-)CAO-wijziging op 1 juli 2023 geldt dat ook bij een contract met uitzendbeding een uitzendwerkgever een uitzendkracht niet meer direct ziek uit dienst mag laten gaan. Zij moeten hen minimaal een contract bieden van vier weken.
    Gevolg; een verschuiving van Ziektewet naar loondoorbetaling.
    Uitzendorganisaties moeten vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid tot aan einddatum contract het  loon doorbetalen. Als je uitgaat van een 4-weken contract en iemand wordt op de eerste dag van het contract ziek, dan moet je dus 4 weken het loon doorbetalen voordat de flexkracht ziek uit dienst gaat. Dat is een periode waarbinnen ongeveer 95% van het aantal ziekmeldingen sluiten – die komen dus niet in de Ziektewet. Maar die uitzendwerkgevers moeten wel de Whk-premie blijven betalen. Per 1 januari jl. heeft UWV die premie wel iets laten dalen, maar niet zoveel dat dit de loondoorbetaling compenseert. Wij zien dan ook een grotere verschuiving naar het eigenrisicodragerschap.
  2. Vanaf 1 januari dit jaar moeten werkgevers die publiek worden (naar UWV gaan) de volledige sectorale premie betalen. Voorheen konden partijen die ERD zijn en teruggaan naar het publieke bestel gebruik maken van de regeling om de helft van de sectorale premie (Whk) te betalen (terugkeerpremie). Dat heeft UWV afgeschaft.
    Dit betekent in de praktijk dat het verschuiven van BV’s van publiek naar privaat en weer terug onaantrekkelijker is geworden. Het is voor partijen daardoor (financieel) nog interessanter geworden om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet.

Verschillen publiek – privaat

Ook in de begeleiding en uitvoering zijn de verschillen tussen publiek en privaat groot. Het uitgangspunt van Acture is: niemand wil ziek zijn en werk is de beste inkomenszekerheid. Daarom ligt bij ons de volledige focus op herstel en het verhogen van de inzetbaarheid. Wij verzorgen de uitvoering vanaf dag één; nemen dus de eerste dag al contact op met de zieke medewerker en houden de eerste week iedere dag contact en passen afhankelijk van de ziekte de frequentie vervolgens aan.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor psychisch verzuim. Door een gerichte aanpak, in de eerste drie weken al een arbeidsdeskundige inzetten die kijkt naar wat iemand wél kan en samen met de werkgever zoeken naar de mogelijkheden, kunnen wij de verzuimduur met 30 – 40% verkorten in vergelijking met UWV.

Dat is fijn voor de medewerker, die wordt intensief begeleid en door aandacht te geven krijgt de flexkracht het gevoel dat er naar hem of haar wordt omgekeken. Dat is belangrijk, zeker ook bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten, die vaak geen idee hebben wat ze moeten doen als ze ziek zijn. En het is fijn voor het bedrijf qua verzuimkosten, en ze hoeven niet een andere medewerker te werven op de toch al krappe arbeidsmarkt.

Samen scherp op verzuim

Ander verschil tussen publiek en privaat is dat UWV de werkgever (tegen een hoge premie) totaal ontzorgt. Wij verwachten als private uitvoerder wél een inspanning van de werkgever.

Als Acture zorgen wij voor het volgen van de wet- en regelgeving (kaders) en onze casemanager vormt de schakel tussen alle partijen: de zieke medewerker, de werkgever en de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige. De casemanager houdt vaart in het dossier, zorgt voor opvolging van afspraken, acties, et cetera.

Maar de werkgever kan zelf het sociaal casemanagement op zich nemen, iemand die langer ziek is eens uitnodigen op de vestiging bijvoorbeeld. Ook verwachten wij dat de werkgever meedenkt en samen met ons de spoor 1-mogelijkheden bekijkt. Samen scherp zijn op verzuim, samen ervoor zorgen dat mensen snel weer aan de slag kunnen. 

Goed werkgeverschap

Het maakt verschil dat Acture als private uitvoerder sociale zekerheid is gespecialiseerd in de flexbranche. De uitzendsector is toch een heel specifieke branche. Je moet kennis hebben van het uitzendvak om echt die partner te kunnen zijn in het voorkomen en terugdringen van verzuim. Het is een samenspel van alle partijen in de keten. Als specialist bieden wij uitzenders de tools om samen met hun inleners echt grip te krijgen op verzuim.   

Hoewel de financiële spend aan ziektekosten groot is voor uitzendwerkgevers, is het terugdringen van verzuim niet alleen van belang vanwege de kosten. Het goed managen hiervan is ook een kwestie van goed werkgeverschap. Dat gaat in onze filosofie verder dan alleen investeren in de fysieke gezondheid van medewerkers. Ook mentale en financiële gezondheid dragen daaraan bij, net als investeren in carrièrefitheid. Niet voor niets biedt Acture via het nieuwe Total Welfare Management-platform sinds kort ook hiervoor ondersteuning. Want iedereen is gebaat bij gezonde, gelukkige medewerkers.

Meer weten over het eigenrisicodragerschap? Ga naar Contact – Werkgever – Acture.

Grip op verzuim door mensen in beweging te brengen. Dat is waar wij voor staan. Met ruim 120.000 dossiers per jaar zijn wij de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland. Daarbij hebben we ruime ervaring in de uitzendsector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *