Leven lang ontwikkelen makkelijker maken voor wie werkt in logistiek

0
480

Op eigen kracht van het ene vak naar het andere gaan en je tijdig ontwikkelen voor een vervolgstap, dat is best lastig voor mensen in uitvoerende beroepen.

Hoe kan dit makkelijker worden, om te beginnen in de logistieke sector?

In dit interview komen twee vertegenwoordigers van samenwerkende organisaties aan het woord, die de drempel voor ‘leven lang ontwikkelen’ willen verlagen.

Marloeke Werst
Marloeke Werst

Marloeke Werst is Managing Partner Nederland bij 21CC Education, een leverancier van mobile/e-learning voor logistieke werkomgevingen, waarbij gamified learning centraal staat.

Steven Gudde is Directeur Arbeidsmarkt bij Olympia en lid van de Raad voor Human Capital van Evofenedex, een belangenorganisatie voor handels- en productiebedrijven met een logistieke operatie.

Ontwikkeling van skills-matching
“TNO is hoofdaanvrager van een door NWO en TKI Dinalog gesubsidieerd project voor de ontwikkeling van een skills-matchingmethodiek om zij-instroom in de logistiek mogelijk te maken. TNO doet dit samen met een aantal partners waaronder naast 21CC Education en Olympia nog de Rotterdam Business School en de Hotelschool The Hague. Als uitzendorganisatie stellen wij onze kennis en uren beschikbaar,” verklaart Steven Gudde. “Wij werken mee aan dit onderzoeksproject, omdat een groot deel van onze uitzendkrachten werkt in warehouses. Van de projectsubsidie ontvangen wij geen cent. Wij nemen hieraan deel, omdat wij beseffen dat duurzame inzetbaarheid en permanente educatie belangrijk zijn en worden voor werkenden.”

Steven Gudde
Steven Gudde

Skillspaspoort voor meer kansen
“Als wij helpen om de ontwikkeling van een skillspaspoort te realiseren, wordt het makkelijker voor uitzendkrachten om zich doorlopend te ontwikkelen en waar nodig een nieuwe werkomgeving te vinden. De overstap van de ene functie en baan naar de andere verloopt dan soepeler. Ook een intersectorale overstap wordt makkelijker te realiseren. Zo kunnen wij zorgen voor meer arbeidsmobiliteit en duurzame aansluiting van mensen op de arbeidsmarkt waardoor niemand buiten de boot hoeft te vallen. De opgedane kennis uit dit traject houden wij daarom ook niet voor onszelf. Iedereen kan delen in de knowhow en de ervaringen zodat we met zijn allen het functioneren van de arbeidsmarkt in Nederland kunnen verbeteren.”

Personeelstekorten en leven lang ontwikkelen
“In de arbeidsmarkt gaan overschotten en tekorten van personeel steeds vaker naast elkaar bestaan. Wij hebben op dit moment in Nederland geen goede taal en geen geschikt frame om mensen in uitvoerend werk van de ene sector naar de andere te begeleiden. Ervaringen, kennis en diploma’s van de ene en de andere sector sluiten niet op elkaar aan.

Een gezamenlijke skills taal is een geweldige manier om hier op een meer gestructureerde manier mee om te gaan. Wij willen graag aantonen dat deze manier van denken werkt en dat je het breder kunt toepassen. Wij worden er met z’n allen beter van, als wij dit doen voor mensen in uitvoerende beroepen die anders die overstap niet kunnen maken.”

app 21CC Education
e-learning

Gamified leren
“Bij 21CC maken wij digitaal leermateriaal (mobiel en gamified),” vertelt Marloeke Werst. “Wij zijn begonnen als e-learning makers. Dat werd steeds meer gamified leren. Het idee is dat mensen op een leuke manier gestimuleerd worden om te blijven leren en steeds makkelijker de stap van de ene baan naar de andere kunnen maken.”

Warehousing
Warehousing, beeldmateriaal 21CC Education

“We kijken hoe een training of opleiding in korte modules is vorm te geven,” vult Steven Gudde aan. “In kleine stapjes blijft het leerprogramma laagdrempelig en eenvoudiger vol te houden. Veel mensen werken in bepaalde uitvoerende functies omdat ze moeite hebben met grote opleidingstrajecten. De kennis en skills moeten snel overdraagbaar zijn, zodat er steeds kleine successen worden geboekt en het positieve gevoel overheerst.”

“Onze app geeft de mogelijkheid om op een zeer visuele manier te leren en zo skills te verwerven,” zegt Marloeke Werst. “Voor negentien functies in warehousing hebben wij een skills lijst gemaakt, die één van de startpunten is voor dit onderzoek.”

Hoe werkt de app?
“Onze app werkt als volgt: een bedrijf plaatst een vacature in de back end van de app. De benodigde skills worden er aan gekoppeld en de appgebruiker ziet deze direct als hij de vacature opent. Aan de hand van zijn werkervaring en opleidingen geeft de app weer of de appgebruiker deze skills al heeft opgedaan of dat hij nog extra werk te doen heeft om zichzelf die vaardigheden eigen te maken.

Vanaf september worden onze spellen gebruikt bij de logistieke mbo-opleidingen naast het reguliere lesmateriaal van EduHintOVD. De app bevat logistieke games die gelinkt zijn aan het lesmateriaal van PERSPECTIEF mbo. Vanuit het lesmateriaal wordt specifiek verwezen naar gerelateerde games in de app.

Het uitdelen van officiële certificaten is de taak van de mbo’s. Wij zijn er om mensen te helpen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn in de bedrijven zelf. En hopelijk stimuleren wij hiermee werkenden ook om, waar dat mogelijk is, wel onderdelen van het mbo te volgen.”

Cross sectorale bewegingen
“Het liefst willen wij iedereen de stap laten zetten om afscheid te nemen van selectie op basis van het traditionele cv en veel meer te kijken naar skills, wellicht zelfs vanuit een skillspaspoort op zijn/haar eigen naam,” zegt Steven Gudde. “Dit skillspaspoort moet het mogelijk maken om een overstap te maken vanuit horeca naar logistiek, of vanuit de bouw naar de beveiliging enzovoort. Een skillspaspoort dat je loopbaan en cross sectorale bewegingen door de arbeidsmarkt en sectoren makkelijker maakt. Het zou mooi zijn als we dat voor elke sector zouden kunnen maken. Op dit moment is dat nog toekomstmuziek.

Laten wij dus eerst zorgen dat wij een uniforme taal creëren. In dit project starten we een uniforme taal tussen twee sectoren en gaan de aanpak wetenschappelijk evalueren. Geleidelijk kan dat ook weer een taal worden waarmee aansluiting mogelijk is bij een andere sector. Het is ook belangrijk dat iedereen snapt: o ja, zo werkt dit systeem van skills.”

Permanente educatie, klein en praktisch
“Met een uniforme skills set willen wij kunnen aantonen dat iemand in staat is een bepaalde functie uit te voeren. En dat de werkgever dan niet zegt: ‘Daar snap ik niets van, want jij bent toch automonteur?’ ‘Ja, en? Ik wil graag contactcenteragent worden of iets anders. Volgens mijn skillspaspoort liggen daar voor mij kansen.’ Daarin vinden wij elkaar: wij willen met dat doel permanente educatie klein en praktisch maken,” vervolgt hij.

Iets nieuws verkennen
“Hoe kunnen wij mensen verleiden om een andere werkomgeving te verkennen? Eigen regie klinkt eenvoudig, maar het is lastig voor mensen die nooit op die manier zijn uitgedaagd en gestimuleerd,” zegt Marloeke Werst tot slot. “Er is dus nog heel veel uit te zoeken en te proberen.”

Interview: Hinke Wever

Sharehouse is een onderzoeks- en testomgeving voor arbeidsinnovaties in warehousing
TNO werkt met meerdere partners samen om innovatief werken in warehouses in kaart te brengen en toekomstbestendig te borgen. Het hier beschreven onderzoek is één van de Sharehouse onderzoekstrajecten en staat in het kader van het beter inzichtelijk maken van beschikbare en benodigde skills. Dit kan voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zorgen.

Sharehouse is in mei vorig jaar in Rotterdam geopend. De plek waar bedrijven hun ideeën en innovaties live kunnen testen. Bij Sharehouse zijn ook verschillende kennispartners betrokken zoals Erasmus Universiteit, de TU Eindhoven, en de hogescholen Windesheim, Rotterdam, en Fontys. Zij onderzoeken de impact van de innovaties op het werk en het welzijn van mensen. 21CC Education is partner van Sharehouse en in het TNO onderzoek voor uniforme skillstaal (het onderzoek waarvoor nu een subsidie is gegund). Olympia is partner in het onderzoeksproject.

Lees ook
TNO brengt skills in kaart voor betere matching