Doorlopende leerlijn voor payroll- en backoffice medewerkers

0
300

Column door Barbara Kramer

Barbara Kramer
Barbara Kramer

De doorlopende leerlijn voor payroll- en backoffice medewerkers bestaat al.

In het kader van duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en goed werkgeverschap bezinnen veel organisaties zich op het aanbieden van continue c.q. periodieke scholing al dan niet op basis van een doorlopende leerlijn.

Naast het borgen en verdiepen van kennis, is er nu ook meer aandacht voor de ambities en doorgroeimogelijkheden van de medewerker. Goed opgeleide medewerkers leveren meer op en dat mes snijdt twee kanten op. Enerzijds omdat u risico’s beperkt, anderzijds omdat goed opgeleide medewerkers steviger in hun schoenen staan en met meer zelfvertrouwen en plezier naar hun werk gaan. Als daarbij rekening gehouden wordt met hun ambitie, behoudt u de medewerker langer, wat weer bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

Toch heb ik de indruk dat periodieke scholing van payroll- c.q. backoffice-medewerkers onderbelicht is. Uit het grote trendonderzoek van Nirpa blijkt dat juist deze groep behoefte heeft aan scholing als het gaat om actuele wet- en regelgeving. Salarisprofessionals ervaren onder andere door de invoering van de WAB meer werkdruk. De complexiteit van het werk neemt toe en daarmee de behoefte aan zekerheid en handvatten bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

De doorlopende leerlijn bestaat al
Voor deze beroepsgroep biedt het huidige aanbod aan opleidingen zeer goede mogelijkheden voor doorlopende educatie. Door goed in kaart te brengen wat de primaire verantwoordelijkheden zijn van een medewerker, in hoeverre deze te maken heeft met veranderende wet- en regelgeving én mogelijke doorgroeipotentie kunt u de volgorde van bestaande opleidingen goed definiëren. Daarover hieronder meer.

PDL, SEU of VPS?
Met het PDL-diploma is uw medewerker in staat om zelfstandig een loonadministratie te voeren. PDL richt zich op loonberekeningen, loonheffingen, sociaal-fiscale aspecten en het Nederlands arbeidsrecht.

Het SEU-examen Payroll (per 1 januari a.s. wordt dit genoemd: het SEU-examen Backofficeprofessional) toetst kennis over salarisverwerking én kennis van relevante wet- en regelgeving voor flexibele arbeid op basis van de uitzend-cao. Essentiële informatie die relevant is voor salarisprofessionals die werken met flexibele arbeidsovereenkomsten binnen de flexbranche.

Deze twee diploma’s kunnen elkaar versterken en zijn een prachtig voorbeeld van het aanbieden van een doorlopende leerlijn aan uw medewerkers op de backoffice. Beschikt uw medewerker al over een PDL-diploma? Dan vult het SEU-examen aan met inzicht in de complexe en noodzakelijke kennis van de wet- en regelgeving binnen de flexbranche.

Een andere volgorde kan natuurlijk ook. Werkgevers van deelnemers aan het payroll examen geven aan dat zij medewerkers in eerste instantie het SEU-examen Payroll laten doen om inzicht te krijgen in de salarisverwerking en de branchegerichte wet- en regelgeving. Vervolgens laten zijn de medewerker doorstromen naar PDL om de kennis omtrent salarisverwerking verder te verdiepen. De opleiding tot het VPS-diploma gaat vervolgens nog een flinke stap verder in de verdieping.

Goed opgeleide medewerker levert meer op
Uit reacties van deelnemers aan het SEU-examen Payroll, blijkt dat de opleiding tot het SEU examen Payroll ook op de werkvloer positief doorwerkt. Medewerkers met voldoende kennis van zaken hebben meer zelfvertrouwen en vormen daardoor een betere sparringpartner voor collega’s, opdrachtgevers en flexwerkers.

Deelnemers geven aan dat de opgedane kennis dagelijks van pas komt en dat het financieel/administratieve deel veel inzicht geeft in het proces. Het is goed om te weten hoe bedragen tot stand komen, dit uit te kunnen leggen aan collega’s of externen en waar nodig te kunnen controleren. Daarnaast geven deelnemers aan dat het fijn is om inzicht te krijgen in het totale (uitzend)proces, wat leidt tot meer wederzijds begrip binnen de organisatie.

Breng goed werkgeverschap in de praktijk
Opleiding en branche-erkende diploma’s vormen een prachtige aanvulling op het CV en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en motivatie van uw medewerkers. Nog los van het feit dat de onderlinge samenwerking verbetert en risico’s voor u en uw opdrachtgevers worden beperkt.

Barbara Kramer, Manager SEU (Stichting Examens Uitzendbranche)

Zie ook
De tijd is rijp voor permanente educatie
Zo maak je van jouw kennis dé ‘Unique Buyer Reason’
Permanente educatie, wens of noodzaak?
Kennis van sociale zekerheid, ook zaak voor intercedent

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here