UWV uitleg doelgroepregister

0
429

| Doelgroepregister |


Het UWV heeft op zijn website het doelgroepregister als downloadbare infographic beschikbaar gesteld.

Hier wordt uitleg gegeven over de doelgroepen die onder de banenafspraak vallen.

Banenafspraak
Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de banenafspraak.

Doelgroepregister
In de uitleg Wat is het doelgroepregister staat welke personen onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. In dit overzicht staan de doelgroepen die onder de banenafspraak vallen. Achter elke doelgroep staat tussen haakjes de datum tot wanneer de gegevens zijn geactualiseerd.

Bron: UWV, 10 februari 2016