"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Permanente Educatie (PE) vergroot effectiviteit vaste medewerkers uitzendbranche

Permanente Educatie (PE) vergroot effectiviteit vaste medewerkers uitzendbranche

Interview met Barbara Kramer, directeur SEU

Barbara Kramer, directeur SEU
Barbara Kramer, directeur SEU

Dit is het eerste van een serie interviews in het kader van het 25-jarig bestaan van Stichting Examens Uitzendbranche (SEU).

Het SEU-jubileum wordt gevierd met een kenniscongres en een webinar week.

SEU is dit jaar gestart met het implementeren van permanente educatie. De bijscholing op onderdelen is een welkome aanvulling voor medewerkers in de flexbranche die al eerder het SEU-diploma hebben behaald.

Waarom zijn de basisdiploma’s en de aanvullende training belangrijk?

Complexe materie, hectische praktijk
“Het vak is complex door de vele en steeds veranderende cao-regels en de wetgeving voor flexibele arbeid,” verklaart Barbara Kramer. “Een uitzendbureau is een dynamische werkomgeving. Tijd om feiten en regels rustig na te zoeken is er vaak niet. Daarom heb je parate kennis nodig.

Vaak gaan medewerkers al op jonge leeftijd in de uitzendbranche aan de slag als intercedent of consultant. Meestal is het hun eerste of tweede baan waarin ze meteen een spilfunctie vervullen. Ze hebben hiervoor zowel commerciële als sociale vaardigheden nodig. Het vak gaat veel verder dan ‘u vraagt en wij draaien’. Opdrachtgevers huren de service van flexleveranciers ook in om arbeidsrechtelijke risico’s te vermijden. Wie de wet- en regelgeving kent, en begrijpt hoe het werkt in de praktijk, is een serieuze sparringpartner in de hele keten van flexwerk.

De theorie leren én het kunnen toepassen in de praktijk geeft houvast. Door zelf over voldoende kennis te beschikken zijn medewerkers productiever en hebben zij meer zelfvertrouwen. Bovendien zijn zij bewust bekwaam ten aanzien van de regels, wat de kans op fouten verkleint.

We zien dat ook de backoffice steeds vaker om advies wordt gevraagd. Parate kennis maakt het teamwork sterker, omdat teamleden elkaars professionele uitdagingen beter snappen. De backoffice professional ziet immers andere risico’s dan de intercedent of de consultant.

Medewerkers vinden het werk vaak écht leuk, houden van de hectiek en willen het vak beheersen. Het geeft een kick als je (samen) iets kan toevoegen voor de klant. Als je – naast de juiste persoon op de juiste plaats – de klant óók kan ondersteunen door de juiste begeleiding van de flexkracht en advies kunt geven bij HR Flex vraagstukken.

De medewerkers voelen zich serieus genomen en gesteund als ze na het behalen van hun SEU-diploma aanvullende trainingen mogen volgen. Het blijkt ook voor werkgevers een manier te zijn om waardevolle medewerkers langer te behouden.”

Aantoonbare kennis van zaken
“Managers in de flexbranche zijn geneigd te denken dat opleiden vooral geld en (arbeids-)tijd kost. ‘Verdien ik die investering terug? Wat, als ze over een jaar bij de concurrent gaan werken?’ Aan goed personeel wordt getrokken. Ook in de uitzendbranche zijn zulke mensen schaars. Dat is allemaal waar.

Toch is het ook waar, dat opleiden een manier blijkt te zijn om medewerkers te steunen, krachtiger te maken bij de interacties binnen de teams. En sterker te laten staan in de communicatie met opdrachtgevers.

Uit ons (onafhankelijk) ROI-onderzoek kwam naar voren dat de investering zich terugverdient – niet zo gek als je naar de effecten kijkt.
Ook voor opdrachtgevers is het een pré met adequaat opgeleide professionals te werken. Veel van de vragen gaan bijvoorbeeld over de inlenersbeloning en de cao: wat mag wel of niet. Het vermijden van discriminatie is ook een belangrijk aspect. Dat vraagt alertheid en training. Daarnaast spelen er altijd vragen op het terrein van bijvoorbeeld de AVG, arbeidsmigranten en ziekte.

Permanente educatie van medewerkers is een troef naar opdrachtgevers toe, omdat je aantoonbaar maakt dat je een betrouwbare businesspartner bent voor de inhuur van personeel.”

Hoe werkt het?
“Na het behalen van het SEU-diploma kunnen medewerkers PE-erkende leeractiviteiten volgen. Als zij binnen 2 jaar voldoende studiepunten behalen, kunnen ze de registratie verlengen.

Dat er veel animo voor is bleek al bij de introductie. Binnen vijf weken registreerden zo’n 1.800 mensen zich voor PE. Ze willen graag hun kennis bijhouden, verdiepen of verbreden. Ik vind dat een opsteker voor SEU en de flexbranche.”

Jubileumactiviteiten
SEU viert het 25-jarig jubileum met een kenniscongres op 5 oktober en aansluitend een webinar kennisweek.

“Het congres is voor L&D en HR-professionals en senior managers in de flexbranche die meer resultaten willen halen uit opleiden en trainen en deze resultaten zichtbaar willen maken,” zo licht Barbara Kramer toe. “Met de concrete handvatten kunnen zij hun strategische rol binnen de organisatie versterken. Na het congres zijn hun voorstellen geen kostenpost meer, maar investeringen die zichzelf terugverdienen.

Natuurlijk richten we ons ook tot de medewerkers in de branche. Tenslotte draait het om hen.

Kennis, kennis en kennis, daar draait de SEU Webinar Kennisweek om. Van 9-13 oktober delen boegbeelden, specialisten en trainers hun kennis. Er zijn liefst 7 webinars, helemaal toegespitst op de uitzend- en backofficeprofessional. Het kost weinig tijd en levert heel veel op. Na deze week is hun vakkennis weer helemaal actueel, uitgebreid of verdiept. Alle webinars zijn bovendien goed voor PE-punten.”

Kijk voor meer informatie over het congres en de webinarweek op seu.nl/kennis-werkt

Tekst: Hinke Wever, i.s.m. SEU

Lees ook
Van stagiair uitzendbranche naar kennispartner van de toekomst
Hoe kennis bijdraagt aan het behouden van de vaste medewerker

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.