"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Impact robotisering op personeelsbeleid

Welke impact heeft robotisering op personeelsbeleid?

Nadia Horst
Nadia Horst

Door Nadia Horst, Consultant MatchQ

Steeds meer processen binnen organisaties worden geautomatiseerd. In sommige gevallen komt daar zelfs een robot aan te pas. Dit zal de komende jaren sterk toenemen, omdat organisaties behoefte hebben om efficiency slagen te maken, maar ook de vergrijzing en personeelstekort kunnen hier een rol in spelen. Met robotisering worden processen (repeterende digitale handelingen, (systeem) koppelingen) die veel tijd kosten uit handen genomen.

Hoe kan je als organisatie inspelen op de komst van deze digitale transformatie (robotisering, artificial intelligence)?

Welke plaats heeft robotisering binnen HR?
Op donderdag 21 april nam ik deel aan het congres ‘HRM in de overheid’. Een inspirerende dag vol met interessante sprekers waarbij diverse thema’s aan bod kwamen. Eén van de thema’s waar ik direct door getriggerd werd, was ‘Robotisering in het HRM-domein van de Gemeente Amsterdam’.

Nadia el Gargouri, Hoofd HR (E-HRM en RPA, Robotic Process Automation) Gemeente Amsterdam en Rick Visser, Projectmanager RPA, Gemeente Amsterdam, namen ons mee in de verandering van de processen binnen de Gemeente Amsterdam door middel van robotisering. Twee jaar geleden zijn zij gestart met een pilot en ondervonden al snel de toegevoegde waarde van robotica, als middel voor de automatiseringsopgave. Uiteenlopende processen bij zowel onboarding van nieuwe medewerkers als bij verzuimtrajecten zijn momenteel succesvol gerobotiseerd.

Daarnaast heeft de Gemeente Amsterdam onderzoek laten doen door de HvA over kansen en risico’s bij gebruik van A.I. voor werving en selectie.

Wat is de functie van een robot?
Een robot is in feite een geautomatiseerd teamlid. Je kan er niet gezellig een kop koffie mee drinken of een wandeling mee maken tijdens de lunchpauze, maar dit teamlid is wel in staat om (deels) dezelfde werkzaamheden uit te voeren als een werknemer, alleen sneller en zonder fouten. In de toekomst zullen veel teams bestaan uit zowel robots als mensen. Met dit vooruitzicht zal de dynamiek binnen een team een behoorlijke twist krijgen.

Wanneer kies je als organisatie voor robotisering?
Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat je wil bereiken. Wat is de taak van jouw organisatie en voor welke doeleinden wil je een robot inzetten? Is dat bijvoorbeeld voor efficiëntie in het werkproces, kostenbesparing, analyseren van documenten, data verzameling, afbeelding/stemherkenning of het verminderen van repeterende werkzaamheden die veel tijd in beslag kunnen nemen?

Voor al deze zaken kan robotisering van toegevoegde waarde zijn. Vooral voor arbeidsintensief kenniswerk is deze technologie ideaal. Maar ook repetitieve taken met een groot volume kunnen opgevangen worden door een robot. Daarnaast kan het eveneens interessant zijn, om middels een robot inzicht te krijgen in processen en te zien in hoeverre wordt afgeweken van de afgesproken route. Hiermee verkort je de doorlooptijd en verspil je minder energie en arbeidskracht. Door dit inzichtelijk te maken kunnen processen direct worden verbeterd.

Wat levert het op?
Investeren in een robot levert op de lange termijn uiteindelijk kostenbesparing, tijdbesparing en inzicht in processen op. Dit betekent ook dat banen zullen verdwijnen en nieuwe banen beschikbaar komen.

Hierdoor ontstaat er meer ruimte om kwaliteiten van medewerkers doelgerichter in te zetten. Daarnaast zullen mensen zich moeten ontwikkelen op andere gebieden. Daarom is het vanuit HR ontzettend belangrijk om talent (opnieuw) inzichtelijk te maken om verdere ontwikkeling in gang te kunnen zetten.

Gevolgen van robotisering voor het personeelsbeleid
Door de komst van robotisering zal er een verschuiving plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Veel banen zullen verdwijnen, maar er zal ook een aanzienlijke hoeveelheid banen gecreëerd worden.

Het vraagt ook een andere benadering van werving en selectie, waarbij de focus nog meer ligt op talent en motivatie. Relevante werkervaring en/of opleiding zullen minder relevant worden. Het takenpakket van sommige functies zal veranderen waarbij de kwaliteiten van de huidige medewerkers moeten worden bekeken; hoe kunnen deze optimaal worden ingezet? Doordat repeterende werkzaamheden worden weggenomen kunnen andere kwaliteiten veel beter worden benut.

De komst van robotisering versnelt ook de vraag naar techspecialisten. Per branche zal de vraag gaan verschillen. Bij krapte is het mogelijk om zelf de huidige en/of nieuwe medewerkers op te leiden tot programmeur om het robotiseringsproces in te richten.

De basis voor de keuzes ligt in het antwoord op de vraag: welke talenten heb je in je organisatie en hoe zet je die zo optimaal mogelijk in?

Maak talent inzichtelijk!

Lees ook
A.I. bij werving en selectie, wat zijn de kansen en risico’s?
10 problemen en oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.