"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Leidt u op voor de concurrent? Draai het eens om

Door Barbara Kramer, Manager Stichting Examens Uitzendbranche (SEU)

Over millennials wordt al jaren geschreven dat zij leer- en groeikansen belangrijker vinden dan een hoog salaris. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt het belang om personeel voor langere tijd te boeien en te binden steeds groter.

Ook de uitzendsector zal meer moeite moeten doen om personeel langer aan zich te binden dan de relatief korte periode die een intercedent nu blijft. Een slinkend aanbod van afgestudeerden vergroot de urgentie om te werken aan loopbaanplanning voor de intercedent en de backofficeprofessional.

Er wordt steeds meer gevraagd van de vaste medewerkers in termen van kennis, vaardigheden en competenties.
In een wereld waarin wet- en regelgeving in de arbeidsmarkt voortdurend verandert en de krapte op de arbeidsmarkt juist groeit, is het van groot belang dat werkgevers op de juiste manier uitzendkrachten inhuren. Maar ook dat de rechten en plichten van uitzendkrachten gewaarborgd zijn. Inleners willen ontzorgd worden en hun risico’s zo veel mogelijk beperken. Alle stappen in het proces van vragen, zoeken, vinden, matchen en plaatsen moeten goed zijn. Dat kan alleen als de adviseur de juiste kennis en vaardigheden heeft en deze ook bijhoudt.

Ambitie belangrijkste motivator voor banenswitch
De krappe arbeidsmarkt én de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving, zorgt voor een hoge werkdruk. Toch is deze hoge werkdruk voor de intercedent niet de voornaamste reden om uit te kijken naar ander werk, blijkt uit de recente sectoranalyse die SEU samen met de ABU, NBBU en De Unie verrichtte.
beeld toekomstvisie nieuw examen SEU
Voor zowel intercedent als backofficeprofessional vormt een andere ambitie de voornaamste motivatie om een andere baan te accepteren. Als we dan tegelijkertijd zien dat deze groep medewerkers nauwelijks doorstroomt binnen de eigen organisatie, liggen daar kansen voor de werkgevers.

Uit de recent gepubliceerde sectoranalyse blijkt dat 66% van de deelnemende werkgevers verwacht dat er in de toekomst meer behoefte aan scholing ontstaat op het gebied van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving. Veel organisaties worstelen met de vraag: “Hoe borg ik het kennisniveau van mijn medewerkers? Welke aanvullende trainingen zijn interessant voor welke functie of individu? Hoe ga ik om met het verloop binnen mijn organisatie? Leid ik niet op voor de concurrent?”

Draai het eens om. Wat als je niet opleidt?
Dan kun je rekenen op gedemotiveerde medewerkers, personeelsverloop, financiële risico’s en/of imagoschade als gevolg van onjuiste of onvolledige adviezen c.q. uitvoering.

Roep om permanente educatie neemt toe
We zien dan ook dat de roep van werkgevers én werknemers om permanente educatie in te voeren, toeneemt. Adequate kennis maakt medewerkers productiever. Het scheelt nogal als de intercedent bij het adviseren over de inkoop van arbeid, niet hoeft op te zoeken hoe het ook alweer zit met de nieuwe regels en veranderde cao’s. Actuele kennis zorgt ervoor de intercedent steviger in zijn schoenen staat en vol zelfvertrouwen zijn adviesrol vervult.

Opleiden: ook een blijk van waardering
Permanente educatie helpt deze relatief jonge groep medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Werknemers ervaren het mogen volgen van opleidingen als een blijk van waardering van de werkgever. Dit draagt bij aan de motivatie, waardoor zij langer geboeid worden door werk en organisatie.

Over millennials wordt al jaren geschreven dat zij leer- en groeikansen (veel) belangrijker vinden dan een (hoog) salaris. En is het niet veelal de jonge professional die werkzaam is in de flexbranche?

Lees ook
Onderzoek duurzame inzetbaarheid vaste medewerkers in de uitzendbranche
Belang van opleiding medewerkers backoffice in uitzendland zwaar onderschat
De (onderschatte) waarde van een goede backoffice
Intercedent, snelle verkoper of meer dan dat?
Internet maakt parate kennis van flexibele arbeid overbodig, of toch niet?

Barbara Kramer is directeur bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.