"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meldplicht buitenlandse werknemers: zo zit het voor uitzendbureaus, bij onderaanneming en derdelanders

Recent schreven we over de meld- en controleplicht bij tijdelijke buitenlandse werknemers. In deze blog duiken we nog wat dieper in dit thema. Hoe zit het als u tijdelijk werknemers inhuurt via een buitenlands uitzendbureau? Hoe werkt melden bij onderaanneming? En wat zijn aanvullende eisen voor derdelanders? Bureau Cicero legt uit hoe melden in deze situaties zit.

Tijdelijk personeel via een buitenlands uitzendbureau

In de praktijk komt het regelmatig voor dat bedrijven tijdelijke werknemers inhuren via een buitenlands uitzendbureau. Dit zijn werknemers die onder uw toezicht en leiding komen werken. Ook dan moet hun komst naar Nederland gemeld worden en moet u de melding controleren. Wie verantwoordelijk is voor de melding, is afhankelijk van de situatie. Onderstaande beslisboom helpt u bij het bepalen van uw taak hierin.

Voor deze uitzendkrachten geldt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dat betekent dat ze vanaf dag 1 recht hebben op de zogenaamde inlenersbeloning. Dat geeft ze meteen recht op bijna alle arbeidsvoorwaarden van collega’s die hetzelfde werk doen en die bij u in vaste dienst zijn. Het kan het uitzendbureau helpen als u samen met hen de juiste beloning vaststelt. Ook gelden er aanvullende vereisten voor het uitzendbureaus, zoals de registratieplicht.

Melden bij onderaanneming

Het komt ook regelmatig voor dat het buitenlandse bedrijf of de zelfstandige een derde partij inhuurt voor de opdracht. Dat heet onderaanneming. In dat geval gaat het melden ook net iets anders. Niet jij, maar het buitenlandse bedrijf of de zelfstandige is in dat geval opdrachtgever. De derde partij meldt hun komst en de buitenlandse werkgever of zelfstandige controleert de melding. Stuurt het buitenlandse bedrijf ook eigen werknemers? Dan moeten zij apart gemeld worden door hun werkgever. Die melding moet u als opdrachtgever wél controleren.

Meldplicht buitenlandse werknemers: extra eisen voor derdelanders

Derdelanders zijn werknemers die de nationaliteit hebben van een land buiten de EU, EER en Zwitserland, maar door een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland gedetacheerd worden. Voor het detacheren van derdelanders gelden dezelfde regels als voor het detacheren van werknemers met de nationaliteit van binnen de EU, EER of Zwitserland. Denk aan het loon en de administratieve verplichtingen. Wel is het belangrijk dat de derdelander het recht heeft om te verblijven en te werken in het land waaruit hij of zij gedetacheerd wordt.

De buitenlandse werkgever moet in de melding in het Nederlandse meldloket aangeven dat het om gedetacheerde derdelanders gaat. Wordt een werknemer uit een derde land langer dan 3 maanden naar Nederland gedetacheerd? Dan moet de werkgever of de werknemer, naast de melding, een verblijfsvergunning (regulier voor bepaalde tijd) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meer weten over meldplicht buitenlandse werknemers?

Ga naar postedworkers.nl. Door te melden helpt u mee aan veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden voor gedetacheerde werknemers en aan een gelijk speelveld in Europa.

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *