"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU
Banner

Meldplicht

Bedrijven die extern personeel leveren (zoals uitzendbureaus, detacheerders) worden verplicht melding te maken indien een opdrachtgever discriminerende verzoeken doet met betrekking tot in te lenen arbeidskrachten.

Dit betekent dus dat wanneer een (potentiële) inlener specifieke eisen stelt met betrekking tot bijvoorbeeld afkomst, geslacht of leeftijd, er melding gemaakt moet worden bij de Inspectie SZW van dit verzoek door het bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt.

Zie ook: Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

 

  • Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
  • Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht