"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU
Banner

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

De Wet “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” beoogde een verplichting in te stellen dat werkgevers en intermediairs een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Deze wet is afgewezen door de Eerste Kamer en komt er dus niet.

Het voorstel voor de wet “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” heeft in maart 2024 geen meerderheid gekregen in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel zal er dus niet komen. 

In de wet lag vastgelegd dat werkgevers met 25 (dat zou verhoogd worden naar 50) of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een werkgever ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd (de vergewisplicht)

Bureaus die extern personeel leveren (zoals uitzendbureaus) worden verplicht melding te maken indien een opdrachtgever discriminerende verzoeken doet aan het bureau (meldingsplicht)

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers een dergelijke werkwijze hebben. Als die ontbreekt, kan de Inspectie daarvoor een boete opleggen, die vervolgens ook openbaar wordt gemaakt. Het doel is om werkgevers bewuster te maken van arbeidsmarktdiscriminatie. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden voor dit wetsvoorstel aangepast.

  • Lees voor meer actualiteiten over deze wet dit overzicht.
  • Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht