"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU
Banner

Vergewisplicht

Werkgevers moeten schriftelijk vastleggen hoe ze voldoen aan gelijke kansen bij werving en selectie. Een inlener moet ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd door de uitlener.

Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten de werkwijze om te voldoen aan gelijke kansen bij werving en selectie schriftelijk vastleggen. Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een inlener ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd door de uitlener.

Deze verplichting geldt ook voor het gebruik van geautomatiseerde systemen bij werving en selectie.

Zie ook: Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

 

  • Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
  • Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht