"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV keurt te weinig mensen door tekort aan artsen

Door een tekort aan artsen bij UWV blijven duizenden werknemers onnodig lang in de Ziektewet of WGA hangen. Dat leidt tot vertraging van de re-integratie en hogere kosten voor werkgevers.

Hybride systeem voor verzekeren van ziekteverzuim
De verzekering voor ziekteverzuim kan in ons land worden uitbesteed aan UWV of aan private uitvoerders van de sociale zekerheid. Hoe langer het duurt voor werknemers weer aan de slag gaan, hoe hoger de premielast wordt voor de betrokken werkgevers. UWV berekent de individuele premiepercentages voor werkgevers op basis van de schadelast; hoeveel werknemers zijn in voorgaande jaren ziek gemeld en hoe lang waren zij ziek. Zo stimuleert de overheid dat werkgevers actief meehelpen om ziekteverzuim te voorkomen en re-integratie bevorderen.

Het ziekteverzuim verschilt per sector en is relatief hoog in de uitzendsector. Het tekort aan keuringsartsen in het algemeen en nu in het bijzonder bij UWV begint te nijpen.

Maudi Derks – Acture

Het Platform van Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) dringt per brief bij UWV aan op een snelle oplossing, zo meldt Rik Winkel in FD op 4 mei. UWV erkent dat er achterstanden zijn, maar ontkent een keuringsstop.

Wie bijna een jaar ziek thuiszit, moet een keuring door het UWV ondergaan; de Eerstejaars ziektewetbeoordeling (EZWB). Na het eerste jaar wordt de beoordeling breder. Dan kijkt de arts niet alleen of iemand het eigen werk weer kan oppakken, maar ook of ander passend werk wellicht beter aansluit.

UWV moet jaarlijks gemiddeld 40.000 van dergelijke beoordelingen doen. ‘Dit aantal wordt niet gehaald,’ zegt Maudie Derks, bestuursvoorzitter van Acture. ‘Bij de 460 beoordelingen waar Acture op wacht, zitten 388 precies op de termijn van een jaar en de rest langer.’

Private uitvoerders van sociale zekerheid hebben daardoor geen greep meer op het proces van herstel en re-integratie, aldus Derks. Werknemers blijven onnodig lang in de Ziektewet of WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten); daardoor vertraagt hun re-integratie en er ontstaat schadelast voor werkgevers, eigenrisicodragers en private uitvoerders van sociale zekerheid.

Lees ook
Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021
Maudie Derks: Vergoed ziekte-uitkeringen als gevolg van pandemie uit noodfonds
Randstad brengt ziekteverzuim weer bij UWV
Waarom worden uitzenders eigenrisicodrager Ziektewet?
Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.