Waarom worden uitzenders eigenrisicodrager Ziektewet?

0
2045

Waarom worden uitzenders eigenrisicodrager Ziektewet?
keesz
keesz = ervaren arbodienst voor uitzendkrachten

‘Je wilt de zieke (uitzend)medewerker het gevoel geven dat hij mensen om zich heen heeft waarmee hij verder kan.’

Interview met Tim Teisman, initiatiefnemer en directeur van keesz en Ellen van Hierden, mede-oprichter en partner van keesz. Zij is ook directeur van artra, de opleider voor arbeidsmarktprofessionals

Ellen van Hierden
Ellen van Hierden

keesz, een naam met een knipoog naar het woord ‘case’, terwijl de laatste letters verwijzen naar sociale zekerheid.

In 2017 werd keesz opgericht. Inmiddels is de onderneming al vijf keer zo groot als vorig jaar. “Er is duidelijk behoefte aan ons concept,” zegt Ellen. “Ziekteverzuim is een grote kostenpost in de uitzendsector en dat kan en moet anders. Wij draaien het liever om: hoe gezond is jouw uitzendorganisatie en zitten je flexkrachten goed in hun vel? Duurzame inzetbaarheid zien wij als een speerpunt.”

“Werving van personeel kost momenteel veel moeite, omdat er tekorten zijn,” verklaart Ellen. “Wie op de juiste manier aandacht geeft aan zijn mensen, houdt ze langer aan het werk – dat scheelt in de werving – maar je ziet dan ook al snel een daling van het ziekteverzuim.

In de uitzendbranche betekent een zieke uitzendkracht vanouds meteen het einde van het dienstverband. Zo werkt het in ieder geval als er wordt gewerkt met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Dat lijkt gunstig voor de uitzendwerkgever, want die hoeft dan geen loon door te betalen. Maar wie zijn uitzendkrachten uit dienst laat gaan, is hen ook kwijt. De mensen komen onder de hoede van het UWV, waar men geen binding heeft met de uitzendkracht. En dat is juist de crux. Het draait om aandacht, elkaar kennen. Oprechte aandacht werkt als Haarlemmer olie voor herstel en een plezierige werksfeer.”

Tim Teisman
Tim Teisman

Eigenrisicodrager Ziektewet
“Daarom kiezen steeds meer uitzendwerkgevers ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Dit betekent dat zij zich naar eigen inschatting verzekeren voor het verzuim. Zij huren zelf een arbodienstverlener in en helpen actief mee aan de re-integratie van de zieke medewerkers. Hierbij betalen ze zelf de loondoorbetaling bij ziekte. Die oplossing is altijd nog goedkoper dan het onderbrengen van het ziekteverzuim bij het UWV, want daar wordt de premie vastgesteld op basis van de omvang van het ziekteverzuim in het verleden,” zegt Ellen.

“De uitkeringsadministratie is voor uitzendwerkgevers relatief eenvoudig, ze zijn immers al verloningsexpert en in samenwerking met een goede arbodienst kunnen de kosten voor het ziekteverzuim beheersbaar blijven. Het risico kan bovendien naar eigen inschatting via ons worden verzekerd,” zegt Tim Teisman.

Verzekeraars terughoudend
“De uitzendsector kent vanouds een relatief hoog verzuim,” vervolgt hij. “Dat is deels te verklaren door de relatief lage binding met het uitzendbureau en de driehoek (uitzendbureau-uitzendkracht-opdrachtgever). Dit zijn redenen waarom de meeste verzekeraars zich hebben teruggetrokken uit het verzekeren van flexverzuim en weinig verzekeraars een product aanbieden voor de uitzendbranche.”

Driehoek uitzendwerkgever, uitzendkracht en opdrachtgever
“Het vinden van vervangend werk kan lastig zijn omdat de uitzendwerkgever, de uitzendkracht en de opdrachtgever elkaar hierbij moeten helpen,” zo vervolgt hij. “De opdrachtgever heeft doorgaans al moeite om vervangend werk te vinden voor zijn eigen zieke werknemers en zit niet te wachten op iemand die administratieve werkzaamheden komt doen, terwijl die eigenlijk was ingehuurd voor een andere job. Er is een goed netwerk en goed overleg nodig om langdurig zieke uitzendkrachten te laten re-integreren met aangepaste vervangende werkzaamheden. Ik ken ondernemers die om die reden bijvoorbeeld een pretpark of een camping hebben gekocht, omdat zo’n onderneming een variëteit aan re-integratiemogelijkheden biedt.”

Geen gebruik van arbo, dan ook geen kosten
“Bij keesz stimuleren wij dat uitzendondernemingen zelf meehelpen aan het terugdringen van ziekteverzuim, onder meer door de juiste aandacht te geven aan de uitzendkrachten. En dat zie je in ons businessmodel,” vertelt Tim. “Gebruikers die zich aansluiten hoeven niet voor iedere flexkracht een abonnement af te sluiten. Pas als een medewerker ziek wordt, betaalt de klant voor de betreffende verzuimbegeleiding. Daarin wijken wij af van andere arbodiensten, die met jaarlijkse abonnementen werken die stilzwijgend worden verlengd. Bij ons kan een klant per maand opzeggen. Wij doen dit bewust, want alles draait om goede samenwerking en bewustzijn bij het terugdringen van verzuim, wij gaan uit van onze eigen kracht en van een tevreden klant om lange termijn relaties te bouwen.”

Tekort aan bedrijfsartsen
Hoe pak je het in de praktijk aan?
“Er is een groot tekort aan bedrijfsartsen in Nederland en dat neemt alleen maar toe. De wachttijden voor een gesprek met de bedrijfsarts kunnen momenteel oplopen tot vier of zes weken. Daarom werken wij met speciaal opgeleide casemanagers, die onder supervisie van onze interne medisch adviseur (een BIG-geregistreerde bedrijfsarts) hun werk doen. Veel van onze casemanagers werkten voorheen als intercedent in de uitzendbranche. Zij kennen de uitzendpraktijk. Zij hebben een vakopleiding gevolgd om verzuimbegeleiding te verlenen. Aan de hand van een met de medisch adviseur ontwikkeld vragenformulier (triage) vragen zij de juiste informatie aan de zieke uitzendkracht. Dit biedt handvatten (inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van een uitzendkracht) voor onze klanten om van daaruit verder te gaan in de verzuimbegeleiding en re-integratie. Onze casemanagers werken onder dagelijkse supervisie en verantwoordelijkheid van de medisch adviseur,” zegt Tim.

Trainen van intercedenten
“In de flexbranche ligt veel nadruk op bemiddeling van mensen naar werk. De intake, de match, en hoe mensen aan het werk blijven. Maar ook voor verzuim is er een goed protocol nodig, evenals de juiste gesprekstechniek om dit te begeleiden,” zegt Ellen. “Op uitzendvestigingen werken doorgaans jonge mensen als intercedent of consultant. Zodra zij in dienst komen krijgen zij een rol als uitzendwerkgever voor uitzendkrachten die in veel gevallen ouder zijn dan zijzelf en meer werk- en levenservaring hebben. Hoe doe je dat? Wat kun je wel/niet zeggen als iemand zich niet aan afspraken houdt? Hoe spreek je iemand aan op een sociale en duidelijke manier? Hoe richt je om te beginnen de werkwijze – het protocol – voor de begeleiding van verzuim in?

De arbodienst kan niet alles alleen doen. Er is een intensieve samenwerking nodig met de uitzendvestiging, want daar is meer menskracht en zij kennen veelal de zieke medewerker en de opdrachtgever. Als het contact met de uitzendkracht op dagelijkse basis goed is, is er vaak al veel minder ziekteverzuim, want dan voelen mensen zich gezien en begrepen en is de binding met het uitzendbureau groter.

Daar leiden wij intercedenten voor op, via artra. Wij geven les in de benodigde kennis van wet- en regelgeving, de privacy-voorschriften en gespreksvaardigheden.

Daarnaast gaan wij vanaf het eerste kwartaal 2020 casemanagers opleiden. We bieden een erkend diploma voor deze rol binnen de eigen uitzendorganisatie of binnen de arbodienst.”

Arbodiensten met of zonder verzekering
“Onze grotere klanten reserveren hun eigen risico op loonbetaling bij ziekteverzuim. Voor andere (vaak kleinere) klanten bieden wij daarvoor een verzekering naar keuze. Ze mogen het verzuimrisico verzekeren, maar ook alleen arbodienstverlening bij ons afnemen,” vertelt Tim.

“We spannen ons in voor de werkgever en de uitzendkracht, ook al hebben die soms een verschillende kijk op de werkwijze. De werkgever kan onze aanpak soms te soft vinden, terwijl de werknemer ons te direct vindt. Re-integratie op basis van instructie van de bedrijfsarts pakken wij serieus aan. Wij hebben een positieve mensvisie en handelen duidelijk en rechtvaardig. Re-integratie is immers niet vrijblijvend. Ons doel is uitzendwerkgever en uitzendkracht verder te helpen.”

Ervaring van binnenuit
Tim Teisman komt zelf uit de uitzendsector. “Na mijn hrm-opleiding ging ik aan de slag als intercedent bij Euregio Uitzendbureau, wat later In Person werd. Ik ben er vestigings- en regiomanager geweest en ken de processen. Timing is in de afgelopen periode klant geworden van keesz en nu is In Person dat ook vanwege de recente overname door Timing. Daar ben ik trots op.

Het is een boeiende branche, waar ik met veel plezier in heb gewerkt,” zegt hij. “In 2003 werd ik geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim en zag ik van dichtbij hoe een aantal arbodiensten werkten. Dat kan echt beter, vond ik. Een groot deel van het verzuim draait om aandacht. Dichtbij de medewerker staan en goed luisteren. Het medische onderdeel van het verzuim moet je regelen met de juiste partijen, zodat mensen weer gezond worden. Voor een buitenstaander is het vaak makkelijker om iemand aan te spreken op wat werkt en niet werkt.

Al veertien jaar runde ik mijn eigen reguliere arbodienst onder de naam VerzuimWeg toen ik in 2016 met Ellen van Hierden sprak tijdens de opening van het hoofdkantoor van In Person. Ik heb haar voorgesteld om samen een arbodienst voor de flexbranche te beginnen. ‘Dan graag een vernieuwende aanpak,’ zei Ellen. Zij heeft zich met succes op de marketing en positionering van keesz gericht, terwijl ik de businessprocessen vorm heb gegeven.

keesz werkt met een eigen team van casemanagers die zeer goed thuis zijn in het reilen en zeilen van de uitzendsector.

De kwaliteitsmanagers en AVG (privacy) experts werken zowel voor keesz als voor VerzuimWeg. Verder functioneren de beide arbodiensten op zichzelf. Ik heb de directie van VerzuimWeg in 2018 overgedragen aan twee nieuwe directeuren.”

Interne medewerkers als spil in de strijd tegen verzuim
Zowel Ellen als Tim hebben veel oog en respect voor de kwaliteiten van de interne medewerkers in de uitzendsector. Ze zijn vaak hbo-opgeleid, ze kunnen werken onder stress en met iedereen communiceren. artra biedt deze medewerkers gerichte training in kennis en vaardigheden. keesz biedt zeer ervaren verzuimbegeleiding.

“Uiteindelijk staat of valt het terugdringen van verzuim in de uitzendsector met aandacht en uitstekende samenwerking,” vinden Ellen van Hierden en Tim Teisman. “Ons gezamenlijke doel bij keesz is elke dag opnieuw de uitzendbranche de gezondste branche van Nederland te maken!”

Interview: Hinke Wever