Randstad brengt ziekteverzuim weer bij UWV

0
1533

In 2020 gaat Randstad al het ziekteverzuim verzekeren bij het UWV. De overgrote meerderheid van de werknemers is inmiddels al ondergebracht bij het UWV.

Dit betekent dat het UWV moet betalen voor zieke uitzendkrachten van Randstad en ook verantwoordelijk is voor de re-integratie.

Sinds 2013 droeg Randstad in eigen beheer het risico voor het ziekteverzuim. Uitzendorganisaties hebben namelijk de keuze of zij hun ziekteverzuim zelf verzekeren en monitoren of dit overdragen aan het UWV.

Andere grote uitzendorganisaties blijven voorstander van het eigenrisicodragerschap, zo blijkt uit navraag van het FD bij de directies van USG (die een mix hanteert van private en publieke verzuimverzekering), Timing, Manpower en Otto Workforce. Volgens Jacques van den Broek, CEO van Randstad, staat het eigen risico dragen onder druk door een tekort aan keuringsartsen en door privacywetgeving. Lees meer

Uitzendorganisaties kennen een relatief hoog verzuim. Grip op het verzuim is momenteel voor uitzendorganisaties de beste manier om de kostprijs in toom te houden. Na twee jaar wordt de hoogte van de verzekeringspremie namelijk afhankelijk van de omvang van het verzuim in de voorbije jaren. In het publieke systeem, via UWV, betalen bedrijven de eerste twee jaar de helft van de premie. Randstad blijft nog wel de premielasten dragen als gevolg van verzuimcijfers in de voorbije periode.

Zie ook
Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?
Verzuim en Beter – handboek verzuimmanagement flexbranche
Een verzuim van 1½ %? Kan dat?