Verzuim en Beter – handboek verzuimmanagement flexbranche

0
375

Professionals in Flex brengt na het succes van het handboek ‘​Ondernemen in Flex’​ nu het boek  ‘Verzuim en Beter’ uit, het handboek voor verzuimmanagement in de flexbranche.

Verzuim is steeds vaker en steeds meer de onderscheidende factor voor uitzend- en  payrollondernemingen. Naast de invulling van een goed werkgeverschap, betekent het goed  beheersen van verzuim immers ook lagere loonkosten en een betere dienstverlening naar  inleners.

Boek Verzuim en Beter

Complexe materie
Verzuimmanagement is complex. Vragen als ‘Welke wetgeving is relevant?’, ‘Wat mag wel en wat  niet?’, ‘Is eigenrisicodragen interessant voor een uitzender?’ worden in dit boek op praktische wijze  beantwoord. Veel complexe juridische formuleringen zijn ‘vertaald’ naar de hedendaagse spreek- en schrijftaal. Zo wordt deze complexe materie voor iedereen toegankelijk. Het boek is geschreven door Jaco Coster en Ben de Bruin, onder eindredactie van Patrick Hustinx.

Verzuim: the next big thing
Het goed managen en beheersen van verzuim wordt één van de belangrijkste speerpunten voor  uitzendwerkgevers in de komende jaren.  Hustinx (Professionals in Flex): “Een goed verzuimmanagement zorgt ervoor dat het mes aan twee  kanten snijdt. Als onderdeel van goed-werkgeverschap, maar ook als concurrentievoordeel. Een lager  verzuim betekent immers lagere loonkosten en een betere continuïteit bij de inlener. Nu  vaksectorverloning wordt uitgefaseerd, zal verzuim één van de belangrijkste beïnvloedbare elementen  van de kostprijs worden.”

Het boek Verzuim en Beter past in de strategie van Professionals in Flex met verzuimbeheersing als één van de speerpunten in zijn dienstverlening.

Over de schrijvers
Jaco Coster​ heeft meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van de sociale zekerheid. Zijn laatste  functie was directeur Ziektewet bij UWV. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig consultant. Hij  ondersteunt (uitzend)- ondernemingen bij vraagstukken over verzuim. Ben de Bruin​ heeft onder meer gewerkt als jurist sociale verzekeringen en senior beleidsmedewerker en heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van sociale verzekeringen. Hij is daarnaast ruim 25 jaar als docent verbonden geweest aan de Stichting Opleidingen Sociale Verzekeringen (SOSV) en heeft meegewerkt aan diverse handboeken. Patrick Hustinx​ is oprichter van Professionals in Flex en schrijver van het handboek ‘Ondernemen in Flex’.

Bron: PiF, 5 juli 2018