Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak

0
982

In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder.

Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Dit meldt CBS.

In het onderwijs bedroeg het verzuim 4,9 procent, in de zorg en het openbaar bestuur en overheid was dat 4,8 procent. In de horeca was het ziekteverzuim met 2,1 procent het laagst.

ZiekteverzuimWerknemers gemiddeld Ć©Ć©n keer per jaar ziek
Uit cijfers van de Nationale EnquĆŖte Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 blijkt dat 43 procent van de werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden wel eens ziek heeft gemeld. Gemiddeld meldden werknemers zich in dat jaar Ć©Ć©n keer ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg ruim 6 dagen.

De gemiddelde verzuimduur was met 8,5 dagen in 2014 het hoogst onder werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten.

Verzuim in onderwijs: relatief vaak, maar niet lang
Werknemers in het onderwijs verzuimden bijna anderhalf keer zo vaak als het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken. Maar de gemiddelde verzuimduur lag in deze bedrijfstak nauwelijks hoger dan gemiddeld.

Kwart van de ziekmeldingen heeft met werk te maken
Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bijna 3 op de 10 verzuimgevallen hadden te maken met het werk.

Bij driekwart van de ziekmeldingen heeft de oorzaak niets met het werk te maken. Een veel voorkomende reden voor werknemers om zich ziek te melden is griep.

Verzuimduur

Bron: CBS, 25 september 2015