"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Woud van regelgeving? NBBU Servicedesk helpt

Woud van regelgeving? NBBU Servicedesk helpt

Séverine Reudink
Séverine Reudink, hoofd NBBU Servicedesk

Bemiddelaars in flexibele arbeid hebben baat bij een laagdrempelige Servicedesk om vragen uit de markt te kunnen voorleggen en te vertalen in handzame oplossingen. Dit geldt nog meer voor het kleinere mkb.

De Servicedesk van de 25-jarige NBBU – de Nederlandse Bond van Bemiddelaars en Uitzendondernemingen – geeft ondernemers in flexibele arbeid laagdrempelig advies. Dat gebeurt telefonisch, maar ook met FAQ’s, speciale tools, modelovereenkomsten en trainingen.

Geen overbodige luxe, weet Séverine Reudink, hoofd van de Servicedesk.

Vlnr: Stash Balfoort, Arpa van Hoppe, Jan Haenen, Anika Keuter
Medewerkers NBBU Servicedesk o.l.v. Séverine Reudink, van links naar rechts: Stash Balfoort, Arpa van Hoppe, Jan Haenen en Anika Keuter

“Het is veel wat mkb’ers in recente jaren over zich heen hebben gekregen aan veranderingen in arbeidswet- en regelgeving. Probeer dan maar eens door de bomen het bos te zien terwijl je tegelijk dealt met een overspannen arbeidsmarkt. Wij merken dagelijks dat de druk bij ondernemers toeneemt. Iedere vraag uit de praktijk is anders en wordt bepaald door specifieke situaties en omstandigheden. Zo is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bijvoorbeeld niet specifiek voor uitzenden geschreven. Dat maakt de aanpassing aan nieuwe wet- en regelgeving nog een stapje ingewikkelder voor uitzenders dan voor reguliere werkgevers. Er ontstaan interpretatievraagstukken waarbij wij meedenken voor het vinden van oplossingen.”

NBBU 25 jaar

“Bureaus en organisaties beraden zich momenteel individueel: wat moet ik aanpassen en wijzigen om cao- en Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)-proof te zijn? Wat betekent dit voor mijn algemene voorwaarden of voor mijn inleenovereenkomsten? Hoe communiceer ik dat naar mijn uitzendkrachten? Hoe naar mijn opdrachtgever? Zijn die zich überhaupt wel bewust van de wijzigingen? Kan mijn bedrijfssoftware dit verwerken en is die tijdig aangepast?”

Op het jubileumcongres van de NBBU hield Jacco Vonhof van MKB-Nederland een presentatie over de steeds complexer wordende arbeidswetgeving. Met name voor mkb’ers is dat een probleem, omdat zij de menskracht, de tijd en in veel gevallen de kennis missen om bestaande wet- en regelgeving goed toe te passen. Dat is precies waar wij in voorzien.

De overheid probeert flexibele arbeid meer en meer te definiëren”, zegt Séverine Reudink. “Enkele jaren geleden werd de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd, die al behoorlijk ingrijpend was voor ondernemers. In mei 2018 werd nieuwe privacy-regelgeving van kracht. De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) brengt opnieuw ingrijpende veranderingen met zich mee, waaronder verschillende regelgeving voor uitzenden, oproepovereenkomsten en payrolling. Vernieuwing van wetgeving voor het werken met zelfstandigen staat voor de deur.

Voor arbeidsjuristen is de juiste interpretatie van de nieuwe wetgeving al uitdagend. Laat staan voor ondernemers in het mkb die geen HR-afdeling of juridische expertise in huis hebben.

Daarom bieden wij NBBU-leden maatwerk met advies en tooling, zoals een transitietool over de transitievergoeding, tooling over de Wab en voor berekening van ET-kosten (extraterritoriale kosten) voor arbeidsmigranten. In mei 2018 met de invoering van de AVG leverden we een uitgebreid pakket met handreikingen, modelovereenkomsten en tools. Als leden dat stappenplan volgen, werken ze privacyproof.

De overheid wil een goed functionerende arbeidsmarkt. Wet- en regelgeving heeft daar een bepalende invloed op. Gevoed met de juiste kennis en informatie kunnen uitzenders en andere leveranciers van flexibele arbeid zich snel aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Daarmee dragen zij bij aan een bonafide en betrouwbare flexibele arbeidsmarkt.”

Quotes van de medewerkers
Hoe kijken de medewerkers van de Servicedesk naar alle veranderingen in wet- en regelgeving, waaronder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)? De medewerkers vatten hun visie en werkervaringen samen in een aantal quotes:

‘Het enige goede aan de Wab is dat het voor iedereen slecht is. De concurrentiepositie van onze leden hoeft dus niet achteruit te gaan.’

‘Een goed advies is niet alleen juridisch juist en praktisch uitvoerbaar maar ook tijdig gegeven, zodat het nog kan worden meegenomen in de besluitvorming.’

‘Ik merk dat onze leden steeds slimmer worden. Dit maakt ons werk uitdagend.’

‘We merken dat onze leden over het algemeen goed op de hoogte zijn van de Wab, maar veel inleners weten nog niet wat er op hen afkomt.’

‘De meeste vragen met betrekking tot de Wab, gaan over de oproepovereenkomst.’

‘Door onze leden zijn we nog sneller op de hoogte van wat er speelt in de markt.’

‘Veel leden zien onze Servicedesk als een sparringpartner.’

Tot slot de samenvattende constatering:

‘De flexbranche is nu eenmaal een ingewikkelde branche.’

Laagdrempelig advies blijft nodig.

Interview: FlexNieuws in samenwerking met NBBU

zie ook
NBBU 25 jaar, springlevend en hard nodig voor intermediairs in het mkb
Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd
Uitzendkrachten dreigen zzp’ers te worden door WAB en zzp-wetgeving
De oproeptermijn van vier dagen
Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?
WAB – wanneer is een arbeidscontract een ‘oproepovereenkomst’?
Nederlandse bedrijven niet klaar voor Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.