Nederlandse bedrijven niet klaar voor Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

0
1458

Er is nog veel werk te verzetten voordat de Wet Arbeidsmarkt in Balans over – iets meer dan – twee maanden ingaat. Zo heeft een derde van het Nederlandse bedrijfsleven nog nooit van de WAB gehoord.
Weleens van de WAB gehoord, bron onderzoek Manpower onder MKB-bedrijven
Dit blijkt uit een onderzoek van CG Research in opdracht van Manpower Nederland onder 517 werkgevers en HR-verantwoordelijken. Van alle ondervraagden weet daarnaast de helft (49 procent) niet wanneer de nieuwe wet van kracht wordt.

“De voorlichtingscampagne waarmee het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een week geleden is gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is niet aan dovemans oren gericht”, zegt Janine Bos directeur van Manpower Nederland. “Het verrast me dat er nog steeds bedrijven niet goed voorbereid zijn. Zelfs van de respondenten die eindverantwoordelijk zijn voor HR weet vijftig procent niet wanneer de WAB wordt ingevoerd. En er verandert veel. Stel: je maakt gebruik van oproepkrachten die op 1 januari 2020 al een jaar voor je werken. Dan moet je hen op 1 januari een aanbod doen voor een vast aantal uren. Heb je daar vooraf geen rekening mee gehouden, dan heb je in het nieuwe jaar meteen een budgetuitdaging.”

Kennis WAB ontbreekt
Van de bedrijven die wel van de WAB hebben gehoord, kent 25 procent de inhoud niet of nauwelijks. Dat lijkt acceptabel, maar op individuele onderdelen van de wet is de kennis nog onvoldoende. Want naast oproepovereenkomsten verandert er het nodige op het gebied van de transitievergoeding (vanaf dag één in plaats van na twee jaar), payrolling (zelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerker) en WW-premie (hoger voor flexibel personeel). Met deze wijzigingen is respectievelijk 42 procent (transitievergoeding), 50 procent (payrolling) en 46 procent (WW-premie) van de respondenten niet of nauwelijks bekend. Bos: “Het is natuurlijk taaie kost, maar we raden ondernemers echt aan zich in de wet te verdiepen. Anders heb je namelijk geen idee welke gevolgen deze voor jouw organisatie heeft. Maak je bijvoorbeeld veel of weinig gebruik van oproepkrachten? En heb je payrollers voor je werken? Het is allemaal van invloed.”

Onderzoek naar bekendheid MKB met veranderingen door de WAB, bron Manpower

Gevolgen WAB voor veel bedrijven onduidelijk
Van de totale steekproef weet slechts een op de drie respondenten (32 procent) welke gevolgen de WAB heeft voor hun bedrijf. Maar er is hoop. Minimaal twee derde van de ondervraagden geeft aan informatie over (onderdelen) van de wet te hebben opgezocht of dit in de toekomst te gaan doen. Bos: “Wij helpen ondernemers graag met al hun vragen, zodat ze op tijd maatregelen kunnen treffen. Vorige maand organiseerden we meerdere kennissessies, maar iedereen is ook welkom om met zijn of haar vragen bij ons aan te kloppen. Daarnaast hebben we een WAB e-learning ontwikkeld, die we speciaal in onze week van de WAB (van 22 tot 29 oktober) gratis aanbieden.” Aanvragen van de e-learning kan via www.weekvandewab.nl.

Bron: Manpower, persbericht 22 oktober 2019

Zie ook
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – checklist