Bovib, I-ZO en PZO waarschuwen SZW voor pilot zzp-webmodule

0
287

Belangenbehartigers voor zzp-intermediairs waarschuwen het ministerie van Sociale Zaken dat de zzp-webmodule voor het beoordelen van de arbeidsrelatie niet klaar is voor de pilotfase.
Bovib, I-ZO en PZO
De impact wordt onderschat. “Nu starten met de pilotfase maakt opdrachtgevers angstig om zzp’ers in te huren en zorgt voor onrust, terwijl we alles op alles moeten zetten om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven.”

De Bovib luidt de noodklok in een artikel op ZiPconomy en in een brief aan het Ministerie van Sociale Zaken. Bovib trekt hierin samen op met Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland (I-ZO Nederland) en Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO).

Vorige week hebben de belangenorganisaties samen met advocaat Boris Emmerig (Holla Advocaten) gesproken met het ministerie. “Zzp’ers, opdrachtgevers en hun intermediairs kunnen geen onrust gebruiken middenin de tweede coronagolf. We moeten er juist alles aan doen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. Dit neemt niet weg dat ook wij vinden dat er iets moet komen wat uitbuiting tegen gaat.”

Teveel zaken onzeker
“Als er discussies ontstaan over wat wel en niet kan, worden opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te huren”, zegt voorzitter Frederieke Schmidt Crans. Zij benadrukt dat nog steeds niet duidelijk is wat nu het doel is van de pilot. “Wat zijn de criteria voor een succesvolle pilot? De pilot wordt niet verplicht, hoe wordt dan het gebruik geëvalueerd en waar werkt de minister naartoe?”

Niet in lijn met jurisprudentie
“Onderbouwing van vragen en uitkomsten ontbreekt en komt niet overeen met eerdere uitspraken van de rechter”, zegt Schmidt Crans. “Uit een steekproef blijkt dat er casussen zijn die op basis van de jurisprudentie een andere uitkomst krijgen, dan wanneer je ze toetst met de webmodule.”

Webmodule tendeert naar dienstbetrekking
“De webmodule lijkt een te eenzijdige optelsom die enkel lijkt op te bouwen naar dienstbetrekking. Indicaties die wijzen op het ontbreken van een dienstbetrekking, leveren geen minpunten op. Op die manier is er geen sprake van een weging. Wij als belangenbehartigers hebben suggesties gedaan voor zulke contra-indicaties van een dienstverband, zoals: is er sprake van debiteurenrisico? Zorgt een zzp’er voor zijn eigen scholing? En hoeveel onderhandelingsruimte is er? Tot op heden komt geen van die vragen terug in de online tool.”

Ook vinden de belangenbehartigers dat de nadruk te veel ligt op het criterium van inbedding van de werkzaamheden, terwijl daar geen juridische grondslag voor is. Ook de partijbedoeling wordt niet meegewogen in de webmodule.

Bron: Bovib en I-ZO, 8 oktober 2020

Lees ook
Zzp-webmodule als pilot – wetsvoorstel minimumtarief ingetrokken
Voortgang maatregelen ‘werken als zelfstandige’
Kabinet start breed gesprek over kwalificatie zzp
Nieuwe wetgeving voor zzp’ers niet voor 2021 gereed