Nieuwe wetgeving voor zzp’ers niet voor 2021 gereed

0
551

Minister Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben maandag de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de zzp-maatregelen.

Zie zijn brief met bijlagen

Maatregelen onderkant arbeidsmarkt
EU-wetgeving bemoeilijkt het hanteren van een minimumtarief voor zzp’ers. Mogelijke andere maatregelen om zelfstandigen aan de onderkant meer bescherming te bieden worden de komende tijd nader uitgewerkt en (samen met de opt-out) in wetgeving vormgegeven. In het voorjaar zal het kabinet de Tweede Kamer informeren.

Niet voor 2021 gereed
Dit heeft gevolgen voor de planning. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

Maatregelen bovenkant; opt-out
Voor de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt beoogd meer zekerheid te geven aan zelfstandig ondernemers die bewust kiezen voor ondernemerschap. In het regeerakkoord is daarom een opt-out voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen voorgesteld voor zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief. Opdrachtgevers krijgen daarmee zekerheid dat ze achteraf niet worden geconfronteerd met naheffingen.

In het Handboek Loonheffingen januari 2019 wordt meer duidelijkheid gegeven over het gezagscriterium.

De plannen voor de nieuwe webmodule worden eind 2019 gepresenteerd.

Bron: Tweede Kamer, 26 november 2018

Zie ook: Jaarplanning SZW 2019