Werknemer publieke sector staat open voor flexibel contract

0
128

Maar liefst 81% van de werknemers in de publieke sector is bereid om een vaste baan op te geven voor een flexibel contract als die baan beter past bij hun ambities en aanwijsbaar leuker is.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo en Driessen HRM onder 976 werkenden en werkzoekenden in de publieke sector.

Met behoud van financiële zekerheid is het percentage dat wil wisselen naar een flexibele baan zelfs 85%. Ouderen en laagopgeleiden hechten meer waarde aan een vast contract dan jongeren en middelbaar- en hoogopgeleiden. Op dit moment werkt één derde van de beroepsbevolking en 60% van de jongeren flexibel. Daarnaast telt Nederland in 2020 ongeveer 1 miljoen zzp’ers.

(Financiële) zekerheid als voorwaarde
Zekerheid is een belangrijke factor bij de afweging wel of niet van baan te wisselen. Wanneer respondenten de keuze krijgen om een vast contract in te wisselen voor een flexibele baan die beter past bij hun ambities én aanwijsbaar leuker is, zou 18% van de respondenten dit aanbod direct accepteren. 63% zou het overwegen en slechts 19% zou het niet doen. Bij hetzelfde aanbod met (financiële) zekerheid accepteert 28% de flexibele situatie direct. 57% overweegt en het is slechts 15% verkiest het werken in vaste dienst.

Leeftijd en opleidingsniveau
Jongeren staan vaker open voor een baan op flexibele basis dan ouderen. Ook lijken hoogopgeleiden een vast contract gemakkelijker op te geven dan laag- en middelbaar opgeleiden. Onder laag- en middelbaar opgeleiden zou 75% het aanbod overwegen, terwijl onder hoogopgeleiden dit percentage met 87% beduidend hoger ligt.

Overstap flex naar vast
Respondenten met een flexibel contract verkiezen in slechts 28% van de gevallen een minder interessante baan met mindere ontwikkelingsmogelijkheden en mindere arbeidsvoorwaarden op vaste basis boven de huidige flexibele situatie. De helft geeft de voorkeur aan de flexibele situatie en bijna een kwart overweegt het vaste contract, maar heeft er moeite mee om de geschetste flexibele werksituatie op te geven voor een inhoudelijk mindere vaste baan.

Arbeidsmarktovereenkomst
Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar aan Tilburg University, adviseert werkgevers om verder dan de interne organisatie te kijken: “Om in de toekomst ambitieuze (jonge) medewerkers binnen te halen, heb je als werkgever een goed flexibiliteitsbeleid nodig. Zorg ervoor dat je geen arbeidsovereenkomst, maar een arbeidsmarktovereenkomst te bieden hebt”.

Bron: Driessen, 8 maart 2016