Veel werk in beveiliging, maar onvoldoende mensen beschikbaar

0
954

Het personeelstekort in de beveiliging is flink opgelopen. UWV heeft een rapport gepubliceerd over de baankansen.
Veranderende eisen aan beveiligers

Het gaat om functies als objectbeveiliger, buitengewoon opsporingsambtenaar, surveillant en verkeersregelaar. Omdat weinig mensen kiezen voor een baan in de beveiliging, proberen werkgevers personeel aan zich te binden met scholing en gunstigere contracten.

Overstappen naar en vanuit de beveiliging
Bedrijven zoeken vooral naar gastvrije en communicatieve mensen, bijvoorbeeld afkomstig uit de horeca. Een overstap naar de beveiliging vanuit een andere sector is dus mogelijk, zeker met de juiste vaardigheden. Uit gegevens van UWV over het arbeidsverleden van werkzoekenden blijkt inderdaad dat (object)beveiligers eerder vaak werkzaam waren in de horeca (bijvoorbeeld medewerker bediening). Daarnaast waren beveiligers eerder werkzaam in de logistiek en transport (bijvoorbeeld als vrachtwagen- of taxichauffeur) of als receptionist.

Beveiliging in combinatie met hospitality
De functie-eisen voor beveiligingsberoepen veranderen. Er worden aanvullende vaardigheden gevraagd. Zo worden beveiligingstaken steeds vaker gecombineerd met bijvoorbeeld receptiewerkzaamheden. Dat vraagt om een servicegerichte houding. Ook beheersing van de Engelse taal en digitale vaardigheden worden belangrijker.

Ontwikkeling contracturen beveiligingspersoneel

Meer vaste contracten
De personeelstekorten zorgen langzaam maar zeker voor een verschuiving van het type arbeidscontract. Nog altijd heeft een derde van de werknemers een flexibel contract, maar er worden ook steeds meer vaste contracten aangeboden. Het aantal oproepcontracten neemt af en de omvang van het aantal uren neemt toe. Inmiddels werkt bijna 60% van het beveiligingspersoneel voltijds.

Baankansen en scholing
Door de personeelstekorten ontstaan er baankansen voor mensen die interesse hebben in beveiligingsberoepen. Bedrijven zetten zich steeds vaker in om zij-instromers op te leiden. Afhankelijk van het beroep varieert het instroomniveau en de opleidingsduur. UWV organiseert samen met opleiders en werkgevers trajecten om mensen op te leiden voor beveiligingsberoepen. Een voorbeeld is de samenwerking van UWV met Security Professionals.

Werven en opleiden van zij-instromers
Steeds meer bedrijven in de beveiliging beginnen met het opleiden van kandidaten. Veel bedrijven starten bbl-trajecten, waarbij zij de opleiding betalen voor de kandidaten. Hiermee wordt de drempel voor zij-instromers die als beveiliger willen werken verlaagd. Het bbl-traject voor beveiliger (mbo-2) duurt normaal gesproken maximaal 12 maanden en bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel, waar aspiranten op de werkvloer ervaring moeten opdoen. Kandidaten komen vaak gelijk op contract van het beveiligingsbedrijf. Het aantal bbl-trajecten in de beveiliging waar ROC’s bij betrokken zijn geweest, is volgens cijfers van DUO in één jaar tijd al fors toegenomen van 800 in 2017 naar 1.300 in 2018.

Voorbeelden van omscholingsprojecten met UWV
Samen met UWV heeft Consolid een bbl-traject opgezet voor mensen zonder beveiligingservaring/-diploma. Het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam verzorgt de werving van de kandidaten vanuit de WW en bijstand. Consolid staat hierin nadrukkelijk ook open voor 50-plussers. Het traject is uniek omdat kandidaten binnen 4 maanden tijd worden klaargestoomd tot gediplomeerd beveiliger (mbo-2). Dit duurt normaal gesproken 12 maanden. De geselecteerde en gescreende kandidaten doorlopen de opleiding met behoud van uitkering en zijn gedurende deze periode vrijgesteld van sollicitatieplicht.

MAATbeveiliging is specialist op het gebied van winkelbeveiliging. Hier zijn de tekorten groot omdat het segment verre van populair is onder beveiligers. UWV levert kandidaten die geïnteresseerd zijn in een opleiding als winkelsurveillant. De selectie vindt onder andere plaats via speeddates. MAATbeveiliging leidt vervolgens de kandidaten op in bbl-trajecten van uiterlijk 12 maanden tijd.

Doorgroeien
Ook binnen de beveiliging zijn er carrièremogelijkheden. “Mensen hebben misschien niet door dat het echt een sector is waar men kan doorgroeien”, aldus een beveiligingsbedrijf. Er is momenteel veel vraag naar hoofdbeveiligers. Dit is mogelijk interessant voor (object)beveiligers die willen doorgroeien. Volgens de branche is de beveiliging ook een mooie opstap om uiteindelijke door te stromen naar andere veiligheidssectoren zoals de politie of marechaussee.

Krapte
Ruim de helft van de beveiligingsbedrijven ervaart inmiddels problemen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Vooral werkgevers in het midden en zuiden van Nederland hebben moeite om hun vacatures te vervullen. Momenteel werken ongeveer 64 duizend mensen in een beveiligingsberoep.

Factsheet
UWV factsheet Beveiligingsberoepen

Bron: UWV, 30 januari 2020

Zie ook
CAO Veiligheidsdomein 2019-2021
Interview: Veel werk in Safety, ook voor 50-plussers