Kun je als 50-plusser succesvol switchen naar jobs in Safety?

0
566

Interview met Maarten Siben, manager van LevelPlus, personeelsbemiddelaar in Safety
LevelPlus
‘Biedt Safety baankansen voor 50-plussers? Jazeker! In onze bemiddeling kijken wij eerst naar iemands competenties en sociale vaardigheden en dan pas naar het cv of leeftijd. Wij hebben al honderden mensen vanuit de bijstand omgeschoold naar banen in de veiligheidssector.’

LevelPlus maakt zich sterk voor duurzame inzetbaarheid van werkenden in de niche van veiligheidstoezichthouders.
Maarten Siben, LevelPlus
Ambassadeur van vijftigers en zestigers
“Er wordt gezegd dat 50-plussers niet meer aan werk komen. Nou, ik ben het daar hartgrondig niet mee eens,” zegt Maarten. “Ik ben al jarenlang een ambassadeur van vijftigers en zestigers. Met hun levenservaring en arbeidsethos zijn ze, bijvoorbeeld, geknipt voor een rol als veiligheidstoezichthouder. Er is heel veel vraag naar hen in de sector Safety. Ons werkgebied strekt zich uit van Zeeland tot de regio Rotterdam en het Westen van Brabant. We hebben inmiddels ook een werklocatie in Amsterdam.”

Omscholing uitkeringsgerechtigden
“Al honderden mensen hebben wij omgeschoold en succesvol laten instromen vanuit de bijstand naar veiligheidsfuncties,” vertelt Maarten Siben. “Wij werken hiervoor samen met gemeenten. De functie heet officieel brandwacht, maar die omschrijving dekt de lading niet. Het gaat namelijk om medewerkers die erop letten dat alle veiligheidsvoorschriften bij grootschalige renovatie op industriële terreinen en in fabrieken worden nageleefd.”

Fabriek in onderhoud; mierenhoop van herstelwerkzaamheden
“Wanneer een fabriek in groot onderhoud gaat, worden de reguliere werkzaamheden gestaakt om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Er zijn in zo’n periode van renovatie tot wel 7.000 mensen bezig zijn op een locatie. Je kunt je voorstellen wat een drukte en risico’s op ongevallen dat veroorzaakt, omdat soms het overzicht verdwijnt. Het is met recht een mierenhoop. Onze medewerkers lopen rond op de werkplekken en checken of iedereen werkt volgens de veilige procedures, of de juiste beschermingsmiddelen worden gebruikt, enzovoort.”

Talent om mensen op goede manier aan te spreken en te wijzen op veilig werken
“In deze functie heb je medewerkers nodig met parate kennis van voorschriften, een natuurlijk gezag en een flinke dosis mensenkennis. Soms helpt humor om mensen te laten beseffen welke risico’s ze lopen met hun manier van werken. En soms moet je gewoon je overtuiging in de strijd gooien.
LevelPlus, banen in Safety
Veel vrouwen hebben hier wel talent voor. De ervaren vrouwen die via ons in deze job werken ‘staan hun mannetje’ op de werkvloer. Ze zijn gevat en hebben een natuurlijk overwicht. Vakmensen luisteren soms eerder naar hen, dan naar een man, waarbij ze misschien sneller geneigd zijn de competitie aan te gaan.”

Levenservaring helpt
“Ja zeker, ik ben heel blij met elke 50-plussers die zich bij ons meldt. Als ik hoor dat er zoveel 50-plussers thuis zitten omdat ze niet worden uitgenodigd voor sollicitaties, ben ik gefrustreerd. Stuur ze maar naar mij, roep ik dan. Waar zijn ze? Ik zit er om te springen.

Zo werkt via ons bijvoorbeeld een man die jarenlang heeft gewerkt in de bankenwereld. Als vijftiger kwam hij niet meer bij een bank aan de slag. We hebben hem omgeschoold tot de rol van veiligheidstoezichthouder. Hij heeft nu leuk werk en kan doorgroeien naar nieuwe functies.

Onlangs sprak ik een man van 63, die zei: ‘wil je mij op mijn leeftijd wel aannemen?’ Je leeftijd maakt mij niet uit, antwoordde ik. Het gaat mij om arbeidsethos, op tijd zijn en afspraken nakomen. Op de werkvloer laat iemand zich immers makkelijker door een oudere medewerker corrigeren dan door een groentje. Levensjaren, mensenkennis en ervaring zijn een pluspunt in onze niche. Ik ben dan ook al jarenlang een groot ambassadeur van 50-plussers.”

50-plussers die doorstromen naar banen bij de opdrachtgevers
“Opdrachtgevers herkennen ook de waarde van deze mensen. Bij een aantal opdrachtgevers fungeren wij als hun recruitmenttool. In 2016 en 2017 hebben wij veel mensen kunnen aannemen met hulp van de subsidieregeling voor 50+. Inmiddels zijn die mensen niet meer bij ons in dienst, omdat ze in vaste dienst zijn overgenomen door de opdrachtgever. Ik vind het wel de kroon op ons werk als iemand die wij bemiddelen, in dienst kan treden bij de opdrachtgever.”

Waardering voor medewerkers, korte lijnen in communicatie
“Wij zijn een uitzendbureau, al gebruik ik zelf de term uitzendkrachten liever niet. Ik noem onze mensen gewoon medewerkers. Het contact met onze mensen is hecht en de communicatielijnen kort. We willen ons werk zo goed mogelijk doen. Dat waarderen ze.

Er speelt veel bij mensen die eindelijk weer aan de slag kunnen gaan. Dat nemen wij serieus. We zoeken oplossingen, zodat zij onbezorgd hun werk kunnen doen.”

Pilot ‘Alles in 1’ bij DOORZAAM
“Wij hadden meegedaan aan een duurzaam inzetbaarheidsproject van de NBBU. Daarom werden wij ook gevraagd om mee te doen aan de pilot ‘Alles in 1’ bij DOORZAAM. Deze pilot is gericht op werkende uitzendkrachten. Zij krijgen persoonlijke coaching op individuele pijnpunten. Veel medewerkers worstelen met schulden en stress, omdat ze jarenlang hebben geleefd op bijstandsniveau. Het kan ook zijn dat ze omscholing nodig hebben, omdat ze te lang fysiek zwaar werk hebben gedaan of omdat banen verdwijnen door automatisering. Om duurzaam inzetbaar te blijven, hebben ze vaak om- of bijscholing nodig en worden ze allereerst qua welzijn en gezondheid goed begeleid, zodat ze met succes in een andere sector kunnen werken.

Bij DOORZAAM staan uitzendkrachten centraal. Na het begeleidingstraject kunnen ze beter presteren, voelen ze zich gehoord en goed begeleid. Daardoor zijn ze weer duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt.”

Positieve reacties, zin om ook mee te doen
“Vanuit onze medewerkers krijgen wij veel lovende reacties over deze begeleiding. Dat nieuws verspreidt zich en nu bieden veel medewerkers zich aan om mee te doen. Er zijn op dit moment nog begeleidingstrajecten beschikbaar bij DOORZAAM.”

Loopbaanontwikkeling
Veel mensen die instromen bij ons hebben geen basisopleiding en zijn blij met de job als brandwacht of de kans op verdere ontwikkeling in de sector Safety. Anderen zeggen: ik wil graag doorgroeien naar functies in de procestechniek. Dat kost geld. Een voucher (een bedrag aan scholingsgeld via DOORZAAM) helpt hen om een begin te maken met een opleiding in die richting.

Een inspirerend voorbeeld is de steigerbouw die was afgekeurd voor zijn rug, en die ons scholingstraject inging. Hij is blij met deze switch en prima inzetbaar aan het werk.”

LevelPlus, jobs in safety

Loonbeslagen
“Wie uit de bijstand komt, heeft vaak schulden,” vertelt Maarten. “Ik schrik af en toe van het aantal brieven van deurwaarders dat wij krijgen. Per week krijgen wij tussen de dertig en veertig brieven van deurwaarders met loonbeslagen voor medewerkers. Hoge persoonlijke schulden zorgen ervoor dat mensen niet meer goed functioneren. Wij bieden hen, onder meer vanuit het project ‘Alles in 1’ bij DOORZAAM, handvatten en een budget om aan de slag te kunnen gaan. Het is essentieel om medewerkers rust en overzicht te bieden.”

Vervoer naar werk
“Het vervoer naar en van de werklocatie is ook een aandachtspunt. Medewerkers hebben vaak een auto nodig om de werkplek op tijd te bereiken, want veel fabriekslocaties zijn niet op een goede manier bereikbaar met het OV. Je kunt voorstellen dat er nogal wat bij komt kijken, voordat mensen weer duurzaam aan de slag kunnen.

Op een fabriek waar duizenden mensen werken, komt in Zeeland bijvoorbeeld 1x per dag de bus om 8.45 uur. Onbegrijpelijk. Wij regelen dan een busje om onze mensen, die bijvoorbeeld 7.30 uur worden verwacht, tijdig te brengen en na de werkdag weer op te halen.”

LevelPlus, werk in Safety

Hoe vind je de medewerkers?
“Wij werken samen met veel gemeenten, het UWV en re-integratiebureaus. We geven voorlichting over het beroep en vertellen welke mensen wij zoeken. We hebben veel vacatures uitstaan, maar krijgen ook kandidaten, die ons benaderen op basis van mond tot mond-reclame.”

Statushouders
“Wij werken ook aan de omscholing van statushouders. Wat mij verbaast is dat mensen, eenmaal in ons land, een traject doorlopen en dan in de bijstand terecht komen. Vervolgens stopt de begeleiding en de voorbereiding op werk. Waarom komt er geen taalprogramma waardoor deze mensen hun inzetbaarheid kunnen verhogen? Dat zou gestimuleerd moeten worden. Laat hen, in de bijstand, twee keer in de week een dagdeel besteden aan taalontwikkeling om hun arbeidsmarktkansen te vergroten!

Syriërs spreken onze taal vaak zodanig dat ze zich verstaanbaar kunnen maken. Vaak zijn zij hoger opgeleid. Er zijn in onze niche wel opties voor statushouders, maar de taal is wel een drempel, want het vak vraagt veel communicatieve vaardigheden en dus ook verbale lenigheid. Je moet mensen op een bepaalde manier kunnen aanspreken. Met overtuigingskracht.”

Wat is de kick voor jou?
“Ik geniet van wat wij bereiken. Ik vind het vooral leuk. Ik heb bijvoorbeeld een 50-plusser bemiddeld die in alle opzichten aan de grond zat. Nu is hij weer helemaal ‘boven jan’. Hij heeft 1,5 jaar voor ons gewerkt en een vast contract gekregen. Zulke ervaringen inspireren mij. Yes, we can! denk ik dan.

In onze begeleiding en dienstverlening beter zijn dan de concurrent en beter voor de mensen zelf. Dat is ons streven. Daarom heten wij LevelPlus.”

Kiezen voor vaste baan of bewust voor flexibiliteit
“We geven zoveel mogelijk uitzicht op de doorstroom naar vast werk. Toch zijn er ook werkenden die de flexibiliteit van een uitzendbaan prettig vinden, omdat het hen de vrijheid geeft om aan te geven wanneer zij wel/niet beschikbaar zijn voor werk. We onderhouden korte lijnen in de communicatie en houden rekening met hun wensen.”

Goed zijn
“Ik heb zelf een horeca achtergrond. Ik weet: als je goed bent voor je medewerkers, zijn zij goed voor je gasten. Hier werkt het precies zo, als je goed bent voor je medewerkers, zijn zij goed voor je opdrachtgevers. En beiden zijn tevreden.”

Interview: Hinke Wever