Reserveringen 2016

0
670

Reserveringspercentages 2016
In 2016 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen.*

Vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen in 2016 is 231 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de ABU en de NBBU zijn dat er in 2016: 6.
De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten24 vakantiedagen10,39%
Vakantiekrachten20 vakantiedagen8,33%


Feestdagen

Het aantal werkbare dagen in 2016 is 231 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de ABU en de NBBU zijn er in 2016 6 feestdagen. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen
Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten62,60%
Vakantiekrachtengeen recht op feestvergoeding0,00%


VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule


Kort verzuim/bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2016 niet veranderen.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten0,60%
Vakantiekrachtengeen recht op deze reservering


Vakantiebijslag

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU of NBBU 8,00% van het loon. De definitie van het loon verschilt echter wel voor de CAO’s:

  • Voor ABU en NBBU wordt er verwezen naar de definitie van feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.
  • In de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s wordt verwezen naar de opdrachtgever: De werknemer heeft recht op vakantiebijslag van gelijke hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever.

* De berekening is gemaakt door FlexKnowledge en terug te vinden in artikel 61 van de CAO voor uitzendkrachten van de ABU.