AOV-vangnet voor zelfstandigen, wat biedt SamSam?

0
757
Roland Blaauw
Roland Blaauw

AOV voor zelfstandigen, wat biedt SamSam?

Interview met Roland Blaauw, een van de bedenkers van SamSamkring en mede-directeur van het SamSam Servicebureau over betrouwbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid.

Schenkkring
Een schenkkring biedt zelfstandigen een vangnet als zij zich willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Veel zzp’ers vinden een reguliere verzekering nogal duur en gelukkig zijn er al alternatieven.

SamSamkring is een schenkkring, zoals ook broodfondsen (bedacht door de Broodfonds Makers) schenkkringen zijn. Het principe is dat ondernemers samen voorzien in hun sociale zekerheid door elkaar een bedrag te schenken als er iemand arbeidsongeschikt is. De vangnetregelingen verschillen van elkaar in voorwaarden voor deelname en uitkering. Hoe onderscheidt SamSam zich van andere aanbieders van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen?

Motivatie gebaseerd op eigen ervaring
“Mijn motivatie voor wat wij bieden komt grotendeels uit mijn persoonlijke ervaring als zelfstandige,” vertelt hij. “Ik ben zelf vanaf 2012 arbeidsongeschikt voor mijn beroep vanwege een RSI-aandoening. Mensen onderschatten de impact die het heeft als je ziek wordt en je verzekeraar weigert uit te keren.* Ik heb twee jaar een uitkering gekregen, maar de strijd over het geld besloeg daarna nog eens drie jaren. Ik was er van 2012 tot en met 2017 mee onder de pannen. Dat heeft mij doen inzien dat er een betere oplossing nodig is voor zelfstandigen, die zich serieus willen beschermen tegen inkomensverlies door tijdelijke arbeidsongeschiktheid.”

Actief met SamSam sinds 2018
“In 2018 zijn wij begonnen met ons bedrijf,” vertelt hij. “Wij wilden een betrouwbaar product inrichten met een hoge mate van zekerheid. Mijn eigen jarenlange ervaring als consultant, gespecialiseerd in procesmanagement, kwam daarbij goed van pas.

In de periode daarvoor kwam een van de vier oprichters van SamSam Servicebureau op het idee van ons huidige concept. Wij kenden elkaar en deelden de overtuiging dat het qua proces, techniek en ook qua inspraak goed moest worden geregeld. Ieder van ons beschikte over de juiste kennis en ervaring, zoals programmamanagement, verenigingsmanagement, informatica.”

Flexibiliteit en zekerheid bieden
“Of het vangnet flexibiliteit en zekerheid biedt, dat zit in allerlei dingen, de kleine lettertjes. Wij passen bijvoorbeeld geen treden of staffels toe voor de hoogte van de uitkering. Bij 60% arbeidsongeschiktheid bieden wij 60% schenking, want er is volgens ons geen arbeidsdeskundige die treden in gezondheid exact in procenten kan vaststellen. De waarheid is altijd weerbarstiger dan de theorie.”

Procesmanagement, inspraak, IT en dienstverlening
“Wie deelneemt aan onze schenkkring SamSamkring wordt lid van een vereniging. Daarmee borgen wij de zeggenschap van deelnemers. Met ons servicebureau leveren wij diensten aan deze vereniging. De leden hebben inspraak via de algemene ledenvergadering; zij kunnen bijvoorbeeld samen beslissen of de uitkering 24 maanden of langer moet beslaan. Dat geldt ook voor de termijn van het eigen risico: moet die één of twee maanden beslaan? Wij faciliteren dat.

Voor het functioneren van zo’n vereniging zijn er allerlei zaken te regelen en dat doen wij vanuit het servicebureau. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden en sluiten van de contracten, het laten instromen van de leden. Wij werken ook continu aan verbetering van de processen en het kwaliteitsmanagement op basis van de feedback van de gebruikers.

Uitstekende IT-ondersteuning is onontbeerlijk. Het gaat om het geld van mensen, alles moet op de cent nauwkeurig kloppen. Voor de IT werken wij samen met een club enthousiaste, innovatieve ontwikkelaars. Zij hebben hun sporen verdiend bij onder meer verzekeringsmaatschappijen en weten hoe degelijk de IT moet zijn.”

Verdienmodel
“Wij zijn serviceverlener, maar hebben zelf geen belang bij het wel of niet doen van schenkingen. Dat is het grote verschil tussen ons en een verzekeraar. Ons verdienmodel zit in contributie en inschrijfgeld en wordt niet beïnvloed door de hoogte van de schenkingen. De vereniging SamSamkring telt nu circa 180 leden. Deze vereniging is een van de klanten van ons bedrijf SamSam Servicebureau.”

SamSam verleent service aan AOV Zelfstandigen Bouw
“Ook Zelfstandigen Bouw is een klant van ons. Eind 2018 kwamen wij in contact met Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. Hij had allerlei verzekeraars gesproken om voor hun leden een arbeidsongeschiktheidsvangnet te regelen.

Charles Verhoef bedacht een laagdrempelig systeem met een derdengeldrekening. Mensen storten daar geld op, waarna de bijdrage aan de verzekering via automatische incasso verloopt. Zelfstandigen Bouw heeft circa 10.000 leden. Inmiddels maken ruim 1.800 zzp’ers gebruik van hun AOV-aanbod. Zelfstandigen Bouw doet zelf de marketing voor het concept en ledenregistratie. Wij verzorgen de noodzakelijke IT op de achtergrond en doen het beheer van de derdengeldenrekening.” Lees meer

AOV voor kunstenaars in samenwerking met SamSam
“Binnenkort gaan wij onze diensten ook verlenen aan het AOV Fonds Kunst en Cultuur,” vertelt Roland Blaauw. “Henk Hofstra, voorzitter van de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), heeft vorig jaar contact met ons gezocht en vanaf volgende maand start er een schenkkring voor kunstenaars, schrijvers, fotografen, journalisten, musici en acteurs, kortom iedereen met een creatief beroep. Deze beroepsorganisatie heeft een achterban van bijna 9.000 personen. Voor hen doen wij de volledige afhandeling en back-office en zijn we een ‘full service provider’. Samen met BOK hebben we een prachtig product ontwikkeld voor de creatieve sector.”

Henk Hofstra verklaart desgevraagd over de keuze: “Wij hebben veel mogelijkheden onderzocht en kwamen tot de conclusie dat SamSam Servicebureau een degelijk werkend systeem heeft, waar al veel mensen gebruik van maken. Een AOV-voorziening is dringend nodig voor onze beroepsgroep, zeker in deze zware tijd voor de cultuursector. SamSam komt betrouwbaar over. Leden van BOK kunnen met 25 euro korting meedoen aan onze zeer betaalbare AOV-voorziening. Lees er meer over via de site: AOV Fonds Kunst en Cultuur.

Kijk goed naar verschillen tussen AOV-aanbieders
“Tegen iedereen die zelfstandig werkt en zich wil verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, zou ik tot slot willen zeggen: oriënteer je heel goed,” zegt Roland Blaauw. “Wat kun je besteden, wat heb je nodig, wat werkt voor jou? Diverse aanbieders van schenkkringen hebben namelijk verschillende deelname- en uitkeringsvoorwaarden. De hoogte van de uitkering en de eigen-risicotermijn verschilt per aanbieder.

Zo werkt een van onze concurrenten bijvoorbeeld met een betrouwbare partner, maar keert niet uit onder 50% arbeidsongeschiktheid, heeft geen buffer en doet de belangrijke toets op het inkomen pas bij arbeidsongeschiktheid. Dit biedt naar onze mening minder zekerheid en doen wij dus anders. Wij bieden daarnaast de mogelijkheid om ieder bedrag tussen €1.000 en €4.000 (netto) te kiezen als gewenst inkomen bij arbeidsongeschiktheid.”

Wanneer weet je of je goed zit?
“Zoals met veel dingen is the proof of the pudding in the eating… Pas als je een beroep moet doen op uitkering voor arbeidsongeschiktheid en dan nog steeds tevreden bent over de service en het systeem waar jij aan deelneemt, weet je dat het goed zit.”

Interview: Hinke Wever

Overzicht van verschillen
Behoefte aan een overzicht van de verschillen tussen deze en andere schenkkringen? Je vindt het hier (ikwordzzp-er.nl).

*Gesteggel met verzekeraar kan lang duren…
Roland Blaauw: “Ik begon in 2004 als zelfstandige projectmanager en managementconsultant. Ik besloot mezelf kort daarna te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Ik betaalde er 7.000 euro per jaar voor. In 2012 deed ik een project dat me veel stress bezorgde, maakte erg veel uren per week en de arbo-omstandigheden waren niet optimaal. Ik kreeg last van RSI, had continu pijn, maar voor arbo-artsen zijn dit type klachten een grijs gebied; ik heb diverse therapieën gevolgd en oplossingen geprobeerd. Een half jaar moest ik mijn ziekte voor eigen risico nemen en veel van mijn financiële reserves aanspreken. Na de eigen-risicotermijn betaalde de verzekeraar mij uit. Er kwam een arbeidsdeskundige erbij. In december 2013 ging mijn uitkering van 100% naar 75%. Na nog een jaar werd die helemaal gestopt. Dit terwijl er geen discussie was over het feit dat ik niet kon werken. Ik heb daar bezwaar tegen gemaakt en een jurist in de arm genomen. Drie jaar later volgde een rechtszaak. Ik zat 2,5 jaar zonder inkomen, maar was wel verplicht om de verzekeringspremie te betalen. Als ik stopte met betalen, kon ik geen aanspraak meer maken op de AOV. Uiteindelijk heb ik met een goede advocaat een degelijk dossier opgebouwd. Zij adviseerde mij te komen tot een schikking. Dat was een half jaar eerder ook al geprobeerd, zonder bevredigende uitkomst. Na de rechtszaak heeft het nog twee maanden geduurd voor de schikking een feit was. Toen werd met terugwerkende kracht bijna 3 jaar uitbetaald en een half jaar ‘vooruit’. Deze periode was voor mij en mijn vriendin (nu vrouw) een uitputtingsslag, terwijl de verzekeraar alle tijd en middelen had om de zaak te rekken. Hierdoor besefte ik dat zelfstandigen een serieus alternatief nodig hebben voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat bieden wij nu.”