ADP: werkgevers schatten hun werknemers niet goed in

0
64

Tweevijfde van de werknemers is niet actief op zoek naar een andere baan, maar staat wel open voor het idee. Hun werkgevers denken echter dat dat maar voor éénvijfde geldt.

Dit blijkt uit onderzoek van het ADP Research Institute ‘Hoe Werk Verandert 2.0: De ik- versus ons-mentaliteit’. Het is uitgevoerd in 13 landen onder werknemers én werkgevers.

Korte versus lange termijn
Uit de resultaten van het onderzoek komt een verschil in opvattingen naar voren tussen werkgevers en werknemers over belangrijke factoren als talentmanagement, werving en retentie en bedrijfsprestaties.

Werknemers concentreren zich op de dagelijkse bezigheden, wat vandaag voor hen belangrijk is en wat hun werk beïnvloedt. Werkgevers richten zich daarentegen meer op het grote geheel en de lange termijn. Ze vragen zich af hoe het bedrijf ervoor staat en hoe goed de carrièrepaden op de lange termijn zijn uitgedacht.

Vaker eens met baas
Nederlandse werknemers kunnen het op veel fronten goed vinden met hun baas ten opzichte van hun Europese collega’s. In vergelijking met andere Europese landen is in Nederland een kleinere kloof tussen de meningen en verwachtingen.

HR-beleid vernieuwen
Het rapport roept HR-professionals op om niet simpelweg het bedrijfsbeleid voor talentmanagement te volgen, maar om het beleid te blijven vernieuwen en afstemmen op een menselijkere ervaring, want dat komt het héle bedrijf ten goede.

Concurreren als medewerkers vertrekken
De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en de lonen vertonen een stijgende lijn. Terwijl werkgevers het in het recente verleden ‘voor het zeggen hadden’ is er een duidelijke verschuiving aan de gang. Op dit moment hebben werknemers de regie.

Bron: ADP, 10 oktober 2017