Port4Growth faciliteert contacten werkzoekenden en snelgroeiend mkb

0
236

Port4Growth faciliteert contacten tussen werkzoekenden en snelgroeiend mkb

Interview met Joop de Jong, Port4Growth

Goed personeel, een fijne werkplek. Met het huidige personeelstekort is dit een steeds grotere uitdaging.

Het gebrek aan geschikt personeel belemmert ondernemers in hun expansie. Aan de andere kant komen bij het grootbedrijf mensen beschikbaar. De vraag is: Hoe kan het dat op de ene plek bij groeiondernemers er een groot tekort is en op de andere plek bij het grootbedrijf mensen beschikbaar zijn? Waarom vinden deze mensen elkaar niet? In Zoetermeer starten groei-ondernemers een pilot om samen de personeelsuitdagingen aan te pakken. Dat varieert van gezamenlijke werving, gezamenlijk realiseren van een betere aansluiting met het onderwijs tot en met het gecoördineerd kennis maken met werkenden (boventalligen) uit het grootbedrijf.

Imago’s verbeteren
Wie in een grote, corporate organisatie werkt, komt vaak niet op het idee om in een mkb-bedrijf te gaan werken. In zekere zin worstelt het mkb met een imago-probleem: ‘De man met de stofjas’. Omgekeerd hebben corporates een imagoprobleem bij mkb-ondernemers: ‘Bureaucratisch en veel te duur’. Beide zijn natuurlijk niet waar of maar zeer gedeeltelijk, zo blijkt uit de eerder gehouden co-creatiesessies van Port4Growth. Lees meer
De vraag is ook: Wie bel je? Mkb-ondernemers willen wel kennis willen maken met bijvoorbeeld medewerkers die uitstromen in een corporate omgeving, maar hoe leren ze die kennen? Bij wie moeten ze zijn? Tijdens de co-creatiesessies focussen de ondernemers en beschikbare mensen zich op het aanpakken van bovenstaande vragen. In feite faciliteert Port4Growth nu een vorm van daten tussen werkgevers en werknemers, waarbij zij elkaar rustig kunnen leren kennen, zonder dat dit meteen hoeft te leiden tot een ‘speeddate’ of sollicitatie. De mogelijkheid om neutraal kennis met elkaar te kunnen maken, blijkt essentieel. Hoe werkt het? Joop de Jong vertelt erover.

“We hebben in 2016 en 2017 het High Growth Summit georganiseerd. Een groot aantal groei-ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van het Grootbedrijf, MKB Nederland, Kamerleden van D66, CDA en VVD en Economische Zaken namen hier aan deel. Tijdens deze events werd het tekort aan personeel door ondernemers al genoemd als de grootste belemmering voor groei,” zegt hij.

MKB-ondernemers delen personeel
“Joop, wat kan jij eraan doen? vroeg men aan mij. Ik ben met zeven ondernemers aan de slag gegaan. Twee ideeën zijn daar uit naar voren gekomen: in co-creatiesessies groeiondernemers en beschikbare mensen bij elkaar brengen en een nieuw type coöperatie van groeibedrijven die geen concurrenten zijn van elkaar maar wel hetzelfde groei-DNA delen. Inmiddels zijn de eerste co-creatiesessies gehouden samen met ING, Atos en Ordina. Gedachte bij de coöperatie is dat – nu het tekort zo nijpend wordt – je gezamenlijk beter en sneller de personeelsuitdagingen kan aanpakken. Met twintig Brabantse bedrijven hebben we een eerste verkenning gedaan. De aangesloten bedrijven wilden personeel uitwisselen om pieken en dalen in hun personeelstekort op te vangen. Er zijn bij deze pilot drie uitwisselingen van personeel tot stand gebracht. Het heeft ons heel veel geleerd over de gevoeligheden en ‘best practices’. Om een voorbeeld te noemen: het idee van het delen van personeel op basis van ‘kostprijs+’ was schijnbaar eenvoudig, maar leidde aanvankelijk toch tot de nodige discussie tussen de betrokken ondernemers. Uiteindelijk werd iedereen het eens op basis van de rekensom: salariskosten + werkgeverslasten x 0,7. Degene die een personeelslid uitleent, krijgt met dit basistarief geld voor zijn niet-declarabele uren. Degene die personeel inleent hoeft niet de kosten van een intermediair te betalen. Het voordeel is dat er kwaliteit in huis wordt gehaald, namelijk ingewerkt personeel, vanuit het eigen netwerk. Deze pilot werd in juni afgerond.”

Spin-off
“Een direct gevolg van dit project was dat de Gemeente Zoetermeer, en dan specifiek het Dutch Innovation Park, interesse had in een dergelijke pilot. Dit is een bedrijventerrein rondom de vroegere vestiging van het merk Leeuwezegel. Het is omgedoopt tot een campus waartoe de Haagse hogeschool behoort, MBO Rijnland en meerdere groei-ondernemers. Studenten zitten in leslokalen, omringd door diverse bedrijven. De omgeving is ingericht op zoveel mogelijk contact tussen studenten en bedrijven. Toen ik de Port4Growth database inspecteerde, bleek dat Zoetermeer op dat moment maar liefst 94 snelgroeiende bedrijven telde in alle soorten en smaken.

Samen met de gemeente Zoetermeer hebben we onderzocht welke bedrijven wij wilden verzamelen in een coöperatie. In het afgelopen half jaar hebben we 25 bedrijven gesproken die ervoor open staan. Ook grotere bedrijven, zoals Atos, willen aansluiten. Bij de groep zit ook een bedrijf voor klantencontact. Zij hebben veel kennis van recruitment omdat de doorstroom groot is. Als extra voordeel zouden zij als lid van de cooperatie mensen een carrierestap binnen één van de collegabedrijven in de coöperatie kunnen aanbieden. De recruitmentkennis kan gedeeld worden. Werving is bij 98% van de MKB-ondernemers juist niet het sterkste punt. Kostbare outplacement kan voorkomen worden.

De gemeente Zoetermeer wil graag de samenwerking tussen bedrijven onderling en met het onderwijs versterken. Een coöperatie biedt mogelijkheden voor samenwerking met het onderwijs dat verbonden is aan het Dutch Innovation Park. De coöperatie maakt een gezamenlijke afstemming bijvoorbeeld over afstudeer- en stageopdrachten gemakkelijker. Voor studenten zijn scale-ups erg leuk en leerzaam. Andersom is talent voor het mkb belangrijk.”

De coöperatie biedt ook de mogelijkheid (zie het bovenstaande eerste idee) om beschikbare mensen uit het grootbedrijf en groeiondernemers bij elkaar te brengen, waarmee het mogelijk is twee vliegen in één klap te slaan. Het grote voordeel voor scale-ups is dat zij daarmee de voor hun doorgroei noodzakelijke ervaring binnenhalen. In het mkb kunnen werknemers met een meer generalistische ervaring en vaardigheden goed tot hun recht komen. De Jong: “Eén van de ondernemers vatte zijn voordeel kort samen: Jonge mensen worden om de haverklap verleid tot banen elders. De oudere gelukkig niet zodat ik rust heb in m’n tent!” Een 50+-er kan bij een mkb-groeibedrijf zijn loopbaan prima afmaken, terwijl hij in deze omgeving interessant en afwisselend werk heeft.”

‘Tinder’ voor ondernemers
De ondernemers hebben ook slechte ervaringen met wat zij noemen “cv’s schuiven”. Het persoonlijke contact en cultuuraspecten blijken veel nuttiger voor het vaststellen van een match.

De Jong: “Dat is één van de andere concrete resultaten van de co-creatiesessies: we hebben gezocht naar een moderne manier van matching waar met name de cultuuraspecten in zijn verwerkt. Dan kom je natuurlijk met tinder-achtige oplossingen. We hebben daarom een samenwerking gesloten met een gloednieuwe app Likewise.”

Deze app onderscheidt zich door:

  • In het matchen is de cultuur expliciet opgenomen, één van de belangrijke wensen van ondernemers.
  • Kandidaten kunnen zich anoniem opgeven. Alleen als er een match is van beide kanten wordt het zichtbaar.
  • Het schuiven van cv’s is vervangen door korte profielen en videos, foto’s die het gemakkelijker en beter maken voor de ondernemers.
  • Het is helemaal gebaseerd op hoe sociale media tegenwoordig werken. Kandidaten kunnen alles met hun mobiel doen.

Het werkt met swipen zoals bij Tinder, zie de sneak preview.

“Deelnemers aan de coöperatie kunnen onder voorwaarden kosteloos gebruik gaan maken van deze app,” zo meldt De Jong tot besluit.

Tekst: Hinke Wever, FlexNieuws

Deelname aan de coöperatie in Zoetermeer
Zoetermeerse bedrijven die willen deelnemen aan de coöperatie kunnen meer informatie vragen via joop.de.jong@port4growth.nl of 030 – 6866370.