"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

PayOK introduceert norm voor controle buitenlands loon arbeidsmigranten

Stichting PayOK introduceert een norm voor de controle van het juiste loon bij buitenlandse aanbieders van arbeid.
PayOK
Het gebruik maken van buitenlandse uitzendbureaus en aannemers van werk via een zogenaamde A1 constructie neemt een enorme vlucht. Om het risico op een loonclaim bij opdrachtgevers te verkleinen, introduceert Stichting PayOK een specifieke norm om te toetsen of buitenlandse ondernemingen die in Nederland arbeid ter beschikking stellen en werk aannemen het juiste loon betalen.

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) stelt opdrachtgevers aansprakelijk voor het betalen van het juiste loon in de hele keten. Als een onderaannemer of uitzendbureau niet conform de geldende CAO betaalt kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de opdrachtgever. Juist bij het werken met buitenlandse ondernemingen is dat erg lastig te controleren. Want er moet gekeken worden naar de toepassing van Nederlandse CAO’s tegen de achtergrond van Europese wet- en regelgeving én de wet- en regelgeving van het land waar de buitenlandse onderneming gevestigd is.

Stichting PayOK beheert het Nederlandse keurmerk dat ondernemingen toetst op de juiste beloning van hun werknemers. Bij een PayOK – gecertificeerde onderneming weet een opdrachtgever dat dit goed is geregeld en hij niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

PayOK kent een zeer strenge certificeringsprocedure. Bedrijven die deze met succes doorlopen bieden hun opdrachtgevers zekerheid en veiligheid. Inmiddels zijn al ruim 50 bedrijven gecertificeerd, waaronder uitzendbureaus en aanneembedrijven.

“Na een pilot bij een aantal buitenlandse uitzendbureaus is de norm voor buitenlandse aanbieders tot stand gekomen“, aldus Ger Jaarsma, voorzitter van PayOK. “Juist bij de inzet van buitenlandse uitzendbureaus worden de risico’s voor Nederlandse opdrachtgevers op overtreding van de wet alleen maar groter. Je weet vaak niet of de verloning juist is en of het uitzendbureau de elementen uit de Nederlandse CAO juist toepast”.

De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Jaarsma: “De kansen om personeelsproblemen op te lossen worden daarmee groter, maar de risico’s ook. Hoe houd je zicht op wat er door de buitenlandse aanbieder wordt gedaan? Ga je zelf als opdrachtgever ter plaatse controleren of laat je dat over aan professionele en deskundige inspecteurs? PayOK certificering is verreweg de veiligste oplossing, ook bij het inschakelen van buitenlandse aanbieders”.

Bron: PayOK, 15 september 2020

Lees ook
ABN AMRO rapport: Goedkope arbeidsmigrant komt van steeds verder
ABU wil A-1-verloning voor eigen leden kunnen verbieden
PayOK reageert op rapport Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten
Tweede Kamer bespreekt uitkomsten uitzendonderzoeken
FNV brandbrief: Aanpak schijnconstructie A1-regeling nodig

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.