Goedkope arbeidsmigrant komt van steeds verder

0
720

Han MestersHan Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO, vroeg een aantal ondernemers in de flexbranche of de stijging van de werkloosheid in Nederland van invloed is op de vraag naar arbeidsmigranten in de komende jaren.

De schaarste neemt niet af, vinden zij.

Bekijk het ABN AMRO-rapport:
Goedkope arbeidsmigrant komt van steeds verder

Ondernemers onderzoeken alternatieve oplossingen
De vraaguitval die samenhangt met de coronacrisis heeft de behoefte aan laagbetaalde en/of laaggekwalificeerde arbeidskrachten in de Nederlandse bouw, landbouw, logistiek en industrie verkleind, maar zeker niet weggenomen.
Banen van buitenlandse werknemers naar land van herkomst, 2017
Uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen van Oost-Europese arbeidsmigranten kijken alweer vooruit naar een toenemende vraag naar tijdelijk personeel als de conjunctuur herstelt. Ook zoeken ze naar nieuwe manieren om opdrachtgevers in bedrijfstakken met structurele arbeidstekorten aan arbeidskrachten te helpen.

A1-verloning
Het toepassen van A1-verloning is een van die mogelijkheden. Nederlandse uitzendbureaus onderzoeken hoe ze actief kunnen worden in deze A1-verloning, zo blijkt uit gesprekken die ABN AMRO heeft gevoerd.

A1-verloning opent ook de deur naar instroom van tijdelijke arbeidskrachten uit landen buiten de Europese Economische Ruimte; zogeheten derdelanders als Oekraïners, Turken, Georgiërs, Oezbeken en Filippino’s.

Relatief meer Midden- en Oost-Europese A1-werkers (Art.12) kozen voor Nederland

A1-verloning is wettelijk toegestaan, maar binnen de uitzendbranche niet onomstreden. De Nederlandse koepel van uitzend- en detacheringsorganisaties ABU, die met 550 aangesloten uitzendondernemingen naar eigen zeggen 65 procent van de markt omvat, is tegen het gebruik van A1-verloning, omdat dit oneerlijke concurrentie zou veroorzaken.

Bron: ABN AMRO, 27 augustus 2020

Lees ook
ABN AMRO: Oost-Europese arbeidsmigranten blijven nodig
Herziene detacheringsrichtlijn in werking sinds 30 juli 2020
PayOK reageert op rapport Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten
CBS: 59% arbeidsmigranten binnen zes jaar vertrokken
FNV brandbrief: Aanpak schijnconstructie A1-regeling nodig (2015)