"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU ontwikkelt keuzehulp ZW en WGA, publiek of privaat

Wat is de beste keuze voor de verzekering van ziekteverzuim? Werkgevers hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om hun keuze per 1 januari 2021 te maken.

Naast de verplichting voor werkgevers om bij ziekte van uw werknemers loon door te betalen zolang het dienstverband voortduurt (max 2 jaar), betalen zij ook premie ZW en premie WGA. De hoogte van de premie voor deze wetten is voor een belangrijk deel gedifferentieerd en afhankelijk van de instroom in de ZW en/of in de WGA van de (ex-)werknemers, het zogenaamde werkgeversrisico.

Die premies worden jaarlijks opnieuw berekend door het UWV en vervolgens geïncasseerd door de Belastingdienst – wanneer de werkgever publiek verzekerd is. De werkgevers kan ook kiezen om het risico zelf te dragen of het risico privaat te verzekeren, zowel voor de ZW als voor de WGA, of voor beide.

Die keuze is geen gemakkelijke en hangt sterk af van de situatie van de onderneming en de eigen ambities om regie te hebben op de hoogte van het verzuim. Maatwerk dus. Bovendien veranderde er met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 het nodige, onder andere ten aanzien van de premieberekening en de sectorindeling. Tijd dus voor een nieuwe afweging. Tot 1 oktober 2020 hebben werkgevers de tijd om hun keuze per 1 januari 2021 te maken.

De NBBU heeft een Keuzehulp voor leden ontwikkeld met informatie over de regelgeving, bedoeld om een zo goed mogelijke afweging te maken: van publiek naar privaat of juist andersom.

Bron: NBBU, 11 augustus 2020

Lees ook
Vergoed ziekte-uitkeringen als gevolg van pandemie uit noodfonds
Grip op ziekteverzuim als verdienmodel?
Waarom worden uitzenders eigenrisicodrager Ziektewet?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.