"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uitzendkrachten hebben recht op inlenersbeloning, CAOWijzer helpt

Uitzendkrachten hebben recht op inlenersbeloning, CAOWijzer helpt

Interview met Nettie Alkema, eindredacteur CAOWijzer
Nettie Alkema
Gelijke beloning voor gelijk werk, en dan specifiek binnen de uitzendbranche, dat is de passie van cao- en salarisexpert Nettie Alkema. Zij is eindredacteur van CAOWijzer, een tool waarmee uitzenders snel en correct de inlenersbeloning kunnen bepalen.

Waarom gaat jou dit zo aan het hart?
“De uitzendbranche werkt er hard aan om uitzendkrachten correct en volgens de voorschriften te betalen. Het bepalen van de inlenersbeloning is echter complex en de informatie moet op elk moment beschikbaar zijn. Dus ook al is de intentie goed, de uitvoering laat nog wel eens te wensen over. Gelukkig biedt CAOWijzer uitkomst. Deze rekentool schept helderheid voor uitzendkrachten en uitzendbureaus.”

CAOWijzer biedt overzicht voor uitzendkrachten
“CAOWijzer geeft een overzicht van alle gegevens die horen bij de inlenersbeloning voor uitzendkrachten. Het loon hangt af van de geldende cao, de inschaling, de periodieken, de vergoedingen enzovoort. De uitzend-cao’s schrijven voor dat uitzendkrachten schriftelijk moeten worden geïnformeerd over de van toepassing zijnde cao en op welk functieloon zij recht hebben. De beloningsgegevens die CAOWijzer genereert, kunnen worden geprint of als pdf aan het contract worden gekoppeld. Aan de hand van deze samenvatting kan de uitzendkracht checken of hij daadwerkelijk ontvangt waar hij recht op heeft.”

Welke elementen uit de inlenerscao vallen onder de inlenersbeloning?
“Zowel in de ABU cao (artikel 1 lid j.) als in de NBBU cao (artikel 22 lid 2) is gedefinieerd wat er precies wordt verstaan onder de inlenersbeloning:
1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (ADV) per periode, naar keuze van de uitzendonderneming vergoed in tijd of geld
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegendienst
4. Initiele loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
5. Kostenvergoedingen, voor zover deze door de uitzendonderneming netto kan uitbetalen
6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

Een duidelijke lijst waarvan per inlenerscao de invulling echter verschilt. De komende maanden zal ik in een serie blogs van veel in de uitzendbranche voorkomende cao’s de inlenersbeloning ontrafelen.”

Hectische branche en toch correct het loon vaststellen en betalen
Waarom is het delen van deze informatie zo belangrijk?
“Uitzendbureaus werken vrijwel altijd onder tijdsdruk,” weet Nettie Alkema. “Uitzendkrachten werken in diverse branches met wisselende uren, bijzondere werktijden en/of overwerk. Het uitzendbureau moet de kennis paraat hebben van de juiste beloning voor de uitzendkracht. Welke toeslagen zijn van toepassing? Heeft de uitzendkracht recht op vergoedingen? En die informatie moet direct beschikbaar zijn, want het loon wordt vaak wekelijks betaald en dus is er nauwelijks tijd om de materie goed te bestuderen.

Ook de opdrachtgever is niet altijd even goed thuis in de ins en outs van de betreffende cao. Als vestigingsmedewerker heb je dan ook niet alleen een controlerende maar ook een adviserende taak.

Vanaf de eerste dag dat de uitzendkracht ergens werkt, heeft hij recht op de inlenersbeloning. Kennis van alleen de uitzend-cao’s is niet voldoende. De medewerkers moeten inzicht hebben in alle cao’s van de sectoren waarin zij personeel uitzenden. En als deze kennis niet of niet voldoende aanwezig is, dan is een betrouwbare rekentool essentieel.”

Waar heb jij je ervaring opgedaan?
“Ik ben ooit begonnen in de uitzendbranche als intercedente bij Randstad Uitzendbureau. Daarna ben ik de financiële wereld ingerold waar ik binnen zeer korte tijd op de salarisverwerking terecht ben gekomen. Ik heb een breed scala aan werkgevers gehad, waarvan het merendeel in de accountancybranche. In deze sector heb je ook te maken met veel verschillende cao’s door de grote diversiteit aan cliënten.

Er bestaat helaas geen middelbare of hogere beroepsopleiding tot salarisadviseur. Salarisadministratie wordt wel dunnetjes behandeld in een aantal financiële opleidingen maar dan houdt het op. Natuurlijk kun je wel je PDL of VPS diploma halen, maar dan is de keuze voor salarisadministratie al gemaakt. Ook ik ben, net zoals de meeste salarisadministrateurs, via een financiële baan in het vak gerold. En ik vind salarisverwerking nog steeds het leukste vak wat er is, met name binnen de uitzendbranche.”

Waarom?
“Het vak van salarisadviseur is naar mijn mening een ondergewaardeerd vak. Er komt ontzettend veel bij kijken qua wetgeving, en die wetgeving is ieder jaar weer aan flinke veranderingen onderhevig. De uitzendbranche biedt als extra uitdaging dat er altijd drie partijen bij betrokken zijn. Al met al kan ik mijn hersencapaciteit goed inzetten. En ik kan er mensen echt mee helpen. Het voelt altijd fijn als je verschil maakt. Bovendien zet ik mijn kennis en capaciteiten graag in om het imago van de uitzendbranche te versterken en het op een hoger niveau trekken van de beloning van uitzendkrachten maakt daar deel van uit.”

Hoe ben je betrokken geraakt bij CAOWijzer?
“Een aantal jaar geleden ben ik in contact gekomen met Marcel Reijmers, eigenaar van FlexKnowledge. Marcel was op dat moment eindredacteur en adviseur voor CAOWijzer. Tijdens mijn eerste jaren van samenwerking met FlexKnowledge ben ik langzaam maar zeker dit redacteurschap van hem over gaan nemen en na een paar jaar ben ik rechtstreeks als inhoudelijke eindredacteur voor CAOWijzer gaan werken. Daarnaast beantwoord ik inhoudelijke vragen over de gepubliceerde cao’s.

Ik vind CAOWijzer een heel mooie tool voor de uitzendbranche. De regels voor de inlenersbeloning zijn complex in de uitvoering. Medewerkers van uitzendbureaus moeten weten wat zij minimaal moeten doen voor de correcte verloning van uitzendkrachten. Het goede nieuws is, het gros van de uitzenders wil mensen op de juiste manier belonen. Dat merk ik in de praktijk.”

Interview: Hinke Wever

Nettie Alkema (53) woont in Ede. Zij is moeder van drie kinderen en werkt als interim salarisadviseur twee dagen per week bij een accountantskantoor. “Ik ben daarnaast aangesloten bij FlexKnowledge waar ik mij voornamelijk bezig hou met advisering omtrent de juiste toepassing van de inlenersbeloning. Ik geef training in de invoering en/of toepassing van de ET-regeling en voer controles uit op de verwerking van de loonadministratie. Bij de Stichting Examens Uitzendbranche ben ik medeverantwoordelijk voor de inhoud van de itembank voor zowel het examen uitzendmedewerker als het payrollexamen. Ten behoeve van de tool CAOWijzer doe ik eindredactie van de gepubliceerde inhoud en beantwoord ik vragen van gebruikers.”

Lees meer over de inlenersbeloning
CAOWijzer helpt bij het bepalen van de juiste inlenersbeloning
2016 CAOWijzer masterclasses geven per sector inzicht in de inlenersbeloning
2015 Lancering CAOWijzer op Dag van de Arbeid
2015 Inlenersbeloning, straks is het zover
2013 Inlenersbeloning verandert de flexbranche
2012 Onderhandelingen CAO voor Uitzendkrachten, FNV eist inlenersbeloning

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.