Onderhandelingen CAO voor Uitzendkrachten – FNV eist inlenersbeloning

0
884

24 juni 2012

FNV bondgenoten eist de inlenersbeloning in de nieuwe onderhandelingen met de ABU over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten.

De CAO voor Uitzendkrachten is afgelopen. Hij is met vier maanden verlengd om de onderhandelingen meer tijd te geven. Inmiddels zijn de onderhandelingen tussen vakbonden en ABU over de CAO voor Uitzendkrachten weer opgepakt. De vakbonden zetten in op gelijke beloning, doorbetaling bij ziekte, meer zekerheid voor uitzendkrachten, naleving van de cao.

Overlegpunten
De FNV wil de volgende punten meenemen in het overleg:
– De veranderende ziektewet, waardoor de uitkering van uitzendkrachten bij ziekte veel lager wordt. Hoe kan dit worden opgelost?
– Wachtdag bij ziekte, waardoor een uitzendkracht geen loon krijgt als hij een dag ziek bent. FNV wil de wachtdag afschaffen.
– Roosters, die zo worden ingericht dat feestdagen voor uitzendkrachten niet worden doorbetaald.
– Meer controle op het nakomen van de cao-afspraken door uitzendbureaus.
– Doorstroming naar vast werk. Uitzendbureaus hebben een belangrijke rol bij het vinden naar vast werk en doen daar volgens de vakbond nu te weinig aan.
– Eerlijke behandeling van arbeidsmigranten.

Daarnaast wil FNV onder meer afspraken maken over terugvalloon, buitengewoon verlof, vakantiewetgeving, gedragsregels, terugwerkende kracht van loonvorderingen.

Bron: FNV Bondgenoten, 20 juni 2012