"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Talent4Werk – mensen weer duurzaam inzetbaar

Perspectief bieden in werk en opleiding, waardoor medewerkers duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.
Talent4Werk

Interview met Fried Sengers en Jeroen Voswinkel, gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, vakopleidingen en veranderingstrajecten.

“Wij helpen werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen – en bereid zijn daar in te investeren – bij het vinden van de juiste mensen.

Wij bemiddelen mensen uit doelgroepen waar de overheid een financiële stimulans voor geeft om hen weer aan het werk te krijgen. Denk aan 56-plussers, langdurig werklozen of Wajongers. De beschikbare subsidie verdisconteren we in het tarief voor onze opdrachtgevers.”

Aan het woord is Fried Sengers, oprichter en directeur van Talent4Werk.
Talent4Werk is een werving- en selectiebureau dat de dingen net even anders doet dan een gewoon uitzendbureau.

Totaalconcept
Sengers: “De payoff van Talent4Werk is niet voor niets Meer met mensen. Wij doen namelijk meer dan alleen het werven en plaatsen van mensen: Talent4Werk biedt een totaalconcept van werven en selecteren, re-integratie, juridisch werkgeverschap, opleiden en begeleiden. Daarnaast verwijst de payoff naar het kunnen van de kandidaten: ook mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben een werkgever veel te bieden, vaak meer dan zij denken.

Jeroen Voswinkel en Fried Sengers - Talent4Werk
Jeroen Voswinkel en Fried Sengers, Talent4Werk

Door een positie in te nemen tussen overheid, bedrijfsleven en werkzoekenden slaat Talent4Werk een brug tussen de opdrachtgever die maatschappelijk verantwoord wil ondernemen en de overheid die bepaalde doelgroepen weer aan het werk wil hebben.”

Wie serieus kansen ziet, begint er warm voor te lopen
“Je kunt re-integratie vergelijken met het in conditie komen voor een sport. Wanneer ga je ergens warm voor lopen en serieus trainen? Als je ziet wat het voor je kan betekenen. Zo is het ook met de kans op een loopbaan. Pas wanneer een kandidaat zichzelf echt voor kan stellen in een werkomgeving voor langere termijn en daar enthousiast van wordt, zet hij zich er volledig voor in. Voor ons is het de uitdaging om iemand die re-integreert dat perspectief te schetsen: een baan, een salaris, een medewerkerssfeer. Om dit te kunnen bieden en waar te maken, hebben wij betrouwbare samenwerkingspartners nodig.”

Talent4Taxi - Talent4Hospitality - Talent4Service - Talent4Retail

Talent4Werk begon met Talent4Taxi, dat in drie jaar tijd drie keer zo groot werd. Sindsdien zijn ook de labels Talent4Hospitality, Talent4Retail en Talent4Service opgericht, die zich elk richten op een specialistische markt en gerund worden door directeuren met jarenlange ervaring in de betreffende branches.

Fried Sengers en Jeroen Voswinkel zelf zijn beiden al vele jaren actief op het snijvlak van klantcontact en vakopleidingen op MBO-niveau.

Sengers noemt zichzelf wel eens gekscherend ‘subsidioloog’ of ‘subsidioot’. Hij is door de wol geverfd in opleiding en bemiddeling van vakmensen vanuit re-integratietrajecten. Voswinkel is specialist in opleidingen met bijzondere focus op veranderingstrajecten.

Inleven in het perspectief van de klant
Hoe zorg je dat medewerkers kijken en denken vanuit het perspectief van klanten? Die vraag, daar draait het om.

“Wat medewerkers vroeger op een bepaalde manier deden, moeten ze vandaag net ietsje anders doen. Functies en verwachtingen veranderen. Waarom zou een consument nog naar een winkel gaan, als hij alles online kan bestellen? In de telecomsector verwachten klanten bijvoorbeeld dat het winkelpersoneel iets extra’s biedt in aandacht of kennis, iets wat ze online niet kunnen krijgen,” zegt Voswinkel.

“Ook in de taxisector en de facilitaire dienstverlening zie je dat de manier waarop klanten praten over de service van het bedrijf bepalend is voor de concurrentiepositie. Het enthousiasme van medewerkers, hun vakmanschap en vaardigheden leveren de beste employer branding.

Met Talent4Werk begeleiden wij medewerkers in dit proces. Wij dagen ze uit, zodat ze nieuwe stappen durven zetten waardoor zij nieuwe vaardigheden laten zien, waarmee ze zich op de werkvloer positief onderscheiden.”

Serieus investeren
“Wij gaan niet over een nacht ijs. Deze werkwijze vraagt van beide kanten veel commitment. Wanneer blijkt dat een opdrachtgever er serieus in wil investeren, komen we tot zaken,” zo licht Sengers toe.

Talent4Werk - infographic
Talent4Werk biedt een breed pakket aan praktische dienstverlening voor duurzame inzetbaarheid.

Werkwijze
Omdat Talent4Werk voor alle disciplines eigen experts in huis heeft – van recruiters tot payrollexperts en van communicatieadviseurs tot jobcoaches – kan zij het hele traject voor werkgevers in-house organiseren.

“Bij een opdracht om bijvoorbeeld housekeepers te vinden die gaan worden opgeleid, belegt de betreffende werkmaatschappij deze opleiding bij Talent4Werk. Wij selecteren de deelnemers vanuit re-integratie. We zorgen er voor dat ze bij ons op de payroll komen en worden gedetacheerd bij onze opdrachtgever.

Na zo’n anderhalf jaar krijgt de opdrachtgever de keuze om een gedetacheerde medewerker zonder kosten van ons over te nemen. Ziet de klant onverhoopt geen toekomst voor de medewerker op de langere termijn, dan gaan wij samen met die medewerker verder kijken naar mogelijkheden bij een andere opdrachtgever.

Soms concluderen wij dat er een overstap nodig is naar een andere sector. Dan zeggen we tegen deze medewerker: ‘Als housekeeper hebben wij geen toekomst meer voor je, maar we zien wel mogelijkheden in de retail.’ In dat geval begeleiden we hem of haar dan naar een functie als verkoopmedewerker. Zo begeleiden wij in-, door-, én uitstroom en brengen wij duurzame inzetbaarheid in de praktijk.”

Meer weten? Ga naar Talent4Werk.

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws


Case studies

Talent4Hospitality
Werkervaringsplaatsen in leer-werkhotel
Het hotel en de daaraan verbonden schoonmaakorganisatie hebben zich gecommitteerd om werkervaringsplaatsen te bieden aan langdurig werklozen in gemeente Almere. Kandidaten worden door Talent4Werk in samenwerking met gemeente en UWV geplaatst. Na drie maanden, waarbij zij intensief zijn begeleid door Talent4Werk, stromen de deelnemers door naar vacatures in de regio en starten zij daarnaast met een MBO-2 opleiding die ertoe bijdraagt dat zij zichzelf duurzaam op de arbeidsmarkt weten te handhaven.

Talent4Taxi
Werving & selectie ter ondersteuning van Social Return verplichting
Drie taxiondernemers in Noord-Holland hebben gezamenlijk een grote aanbesteding gewonnen. Talent4Taxi heeft voor dit project ruim 60 deelnemers geworven. Het overgrote deel hiervan is afkomstig uit doelgroepen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Op deze wijze voldoen de taxiondernemers aan hun Social Return verplichtingen en hebben de betrokken deelnemers weer meerdere jaren concreet werk. Begeleiding en opleidingen zijn gefinancierd en gefaciliteerd door Talent4Taxi.

Talent4Retail
In-house academy voor bestaande en nieuwe werknemers
Talent4Retail is een duurzame samenwerking aangegaan met een landelijke telecomretailer die zichzelf wil onderscheiden in een sterk concurrerende markt. Deze retailer onderkent het belang van goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Samen met de klant en het ROC Midden-Nederland heeft Talent4Werk een maatwerk MBO-3 opleiding ontwikkeld voor huidige en nieuwe verkoopmedewerkers, waar inmiddels 75 deelnemers zijn ingestroomd. Ook wordt er een MBO-4 opleiding voor het middle management ontwikkeld. Voor de retailer biedt deze in-house academy een kans om zich op de winkelvloer te onderscheiden van de concurrent en tegelijkertijd goede medewerkers voor langere tijd aan zich te binden. En de medewerkers krijgen de kans om kosteloos een vakdiploma te halen terwijl ze aan het werk zijn.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.